Show simple item record

Aeroplane Operating Analysis at CTU FoT

dc.contributor.advisorMrázek Petr
dc.contributor.authorFrydrych Jan
dc.date.accessioned2018-01-25T21:34:32Z
dc.date.available2018-01-25T21:34:32Z
dc.date.issued2017-11-30
dc.identifierKOS-593779754305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73891
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce "Ekonomická analýza provozu letounu pod ČVUT FD" je popsat náklady spojené s provozem vlastního letounu pod Fakultou dopravní ČVUT. Práce se zabývá pořizovací cenou, provozními náklady, možností využití dotací a procesem jejich získání a základními legislativními požadavky souvisejícími s provozem letounu.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis "Aeroplane Operating Analysis at CTU FoT" is to describe the costs associated with the operation of own aeroplane under the CTU FoT. The thesis deals with purchase price, operating costs, possibilities of obtaining subsidies and the process of obtaining them and with basic legislative requirements related to the operation of the aeroplane.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectletoun,provozní náklady,fixní náklady,variabilní náklady,dotace,předpiscze
dc.subjectaeroplane,operating costs,fixed costs,variable costs,subsidy,regulationeng
dc.titleEkonomická analýza provozu letounu pod ČVUT FDcze
dc.titleAeroplane Operating Analysis at CTU FoTeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-01-16
dc.contributor.refereeŠtumper Marek
theses.degree.disciplineProfesionální pilotcze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record