Show simple item record

A parallel runway 06R/24L and its influence on the design of the airspace

dc.contributor.advisorVittek Peter
dc.contributor.authorVečeřa Pavel
dc.date.accessioned2018-01-25T21:31:55Z
dc.date.available2018-01-25T21:31:55Z
dc.date.issued2017-11-30
dc.identifierKOS-587864551505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73778
dc.description.abstractV této bakalářské práci se pokusím nastínit současnou podobu dráhového systému letiště Praha a blízkého vzdušného prostoru. Dále pak se pokusím zaměřit na rozvoj letiště, stavby nové paralelní dráhy 06R/24L a s tím spojenou restrukturalizaci vzdušného prostoru. V rámci přínosu této práce jsem vypracoval svoje návrhy standartních příletových a odletových přístrojových tratí včetně popisu a nákresu a zaměřil se na kvalifikace řídících letového provozu na postupy, které nemají v České republice obdoby. Na závěr se pokusím shrnout adekvátnost celého projektu paralelní dráhy a objasnit možné komplikace a problémy, které by se ještě v tak složitém projektu mohly vyskytnout.cze
dc.description.abstractIn this Bachelor's Thesis I will try to delineate today's form of runway system of Prague airport and it's near airspace. Then I try to focus on the airport development, new paralel's runway 06R/24L builds and the restructuring of the airspace. In this work I made my own design of the standard arrival and departure instrumental routes with description and tried to focus on the qualification of air traffic controllers on procedures, that are absolutely new in the Czech republic. At the end I will try to summarize the whole paralel runway project and try to clarify the complications, that may occur.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectParalelní dráha,LKPR,SID,STAR,Rapid Taxiways,Restukturalizace,CTA,CTR,TMA,ŘLPcze
dc.subjectParalel runway,LKPR,SID,STAR,Rapid Taxiways,Restructuring,CTA,CTR,TMA,ATCeng
dc.titleVliv paralelní dráhy 06R/24L na konstrukci vzdušného prostorucze
dc.titleA parallel runway 06R/24L and its influence on the design of the airspaceeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-01-16
dc.contributor.refereeMarvan Václav
theses.degree.disciplineProfesionální pilotcze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record