Show simple item record

dc.contributor.advisorStarý, Oldřich
dc.contributor.authorHronza, Radek
dc.date.accessioned2018-01-12T07:53:54Z
dc.date.available2018-01-12T07:53:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73663
dc.description.abstractVlivem globalizace, masivního rozvoje dopravy, výpocetní a komunikacní techniky dochází k významným zmenám v celé spolecnosti na celosvetové úrovni. Dochází k výrazne rychlejšímu prenosu informací, technologií, osob a zboží, než tomu bylo dríve. Dochází k nárustu enormního množství dat, poptávky a konkurence, zkracuje se doba na výzkum, vývoj a dodání nového produktu na trh, zkracují se dodací termíny, a hlavne potrebný cas pro rozhodování v rámci rízení organizace tak, aby došlo k uspokojení požadavku trhu. Výkonnost organizací a efektivnost využití jejich zdroju hraje stále významnejší roli a do budoucna tomu nebude jinak. Výjimkou není ani oblast státní správy ci akademická puda. V dobe znacného vlivu globalizace již nelze spoléhat na setrvacnost. Z toho duvodu si tato disertacní práce klade za cíl nalézt vhodné zpusoby rízení výkonnosti verejných vysokých škol v Ceské republice a poskytuje odpoved v podobe ctyr konkrétních zpusobu. Autor se blíže zameruje na bližší popis pouze dvou zpusobu - elektronizace procesu a koncept transparentne rízené organizace. V této oblasti autor realizuje nekolik iterací kvalitativního výzkumu za úcelem objektivního potvrzení ci vyvrácení svých hypotézcze
dc.language.isočeštinacze
dc.subjectřízení výkonnosticze
dc.subjectvysoké školycze
dc.subjectBPMNcze
dc.subjectprocesní řízenícze
dc.subjectmíry kvality procesních modelucze
dc.titleŘízení výkonnosti v akademickém prostředícze
dc.typedisertační prácecze
dc.description.departmentKatedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podniku
theses.degree.grantorČeské vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
theses.degree.programmeElektrotechnika a informatika


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record