Show simple item record

Education and the Educational systen in Liberec region and its connection with labor marketdc.contributor.advisorKouřilová Jana
dc.contributor.authorDavidová Claudia
dc.date.accessioned2017-11-09T10:53:23Z
dc.date.available2017-11-09T10:53:23Z
dc.date.issued2017-08-22
dc.identifierKOS-695600320205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73407
dc.description.abstractDiplomová práce si klade za cíl zhodnotit vzdělávací soustavu v Libereckém kraji a její vazbu na trh práce. Přínosem diplomové práce je návrh opatření na zlepšení kontinuity vzdělávací soustavy a trhu práce. První kapitola seznamuje s teoretickým vymezením pojmů týkajících se vzdělávání, vzdělání a trhu práce. Následně představuje vzdělávací soustavu České republiky a vývoj situace na trhu práce. Druhá část diplomové práce je zaměřena na Liberecký kraj a jeho vzdělávací soustavu. Navazující kapitola se věnuje trhu práce na území Libereckého kraje. Závěrečná kapitola vyhodnocuje vazbu vzdělávací soustavy na trh práce a seznamuje s návrhy autora práce na zlepšení vazby vzdělávací soustavy a trhu práce. Ze závěrů práce vyplývá, že vzdělávací soustava nevykazuje výrazné nedostatky v oblasti oborové struktury či nedostatku míst pro žáky a studenty, ale hlavní nedostatek tkví v nízkém zájmu žáků a studentů o studium oborů, které jsou intenzivně poptávány na trhu práce.cze
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to evaluate educational system in the Liberec region and its connection with labor market. The contribution of the thesis is an introduction of measures for improvement of continuity between the educational system and labor market. The first chapter introduces theoretical background of education, educational system and labor market. Afterwards this chapter presents educational system in the Czech Republic and general situation on the labor market. The second chapter focuses on the Liberec region and its educational system. Subsequent chapter deals with labor market in the Liberec region. The final chapter evaluates the connection of the educational system to labor market and presents author´s suggestions for improvements. To conclude, the educational system does not show significant imperfections regarding field of study structure or lack of number of accepted students: the main issue can be found in lack of interest to study fields which are mostly needed in the labor market.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVzdělávání,vzdělávací soustava,trh práce,Liberecký krajcze
dc.subjectEducation,Educational system,Labor market,Liberec Regioneng
dc.titleVzdělávání a vzdělávací soustava Libereckého kraje a její vazba na trh prácecze
dc.titleEducation and the Educational systen in Liberec region and its connection with labor marketeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-09-21
dc.contributor.refereeFanta Petr
theses.degree.disciplineŘízení regionálních projektůcze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record