Show simple item record

Economic and administrative instruments of strategy of sustainable housingdc.contributor.advisorŠtěpánek Petr
dc.contributor.authorŠkvrnová Olga
dc.date.accessioned2017-11-09T10:53:19Z
dc.date.available2017-11-09T10:53:19Z
dc.date.issued2017-08-22
dc.identifierKOS-695600311505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73403
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá ekonomickými a administrativními nástroji strategie udržitelného bydlení a problémy, které jsou s dostupným bydlením spojené. Jejím cílem je vytvořit strategický plán udržitelného bydlení pro město Nový Bydžov. První kapitola se zabývá politikou bydlení z teoretického pohledu, kde jsou popsány základní pojmy v rámci sociální a bytové politiky. Dále jsou popsány cíle a cílové skupiny a důležitost dostupnosti bydlení. V třetí kapitole jsou popsány nabídkové a poptávkové nástroje, programy, podpory a dokumenty, které se týkají bydlení. Čtvrtá kapitola se zabývá historií bydlení v České republice od 19. století do současnosti a analýzou bytové politiky v 21. století. V poslední kapitole je popsán celkový strategický plán rozvoje města Nový Bydžov a zvlášť vypracovaný strategický plán udržitelného bydlení v Novém Bydžově, který je pro rozvoj města důležitou součástí.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the economic and administrative tools of the sustainable housing strategy and the problems connected with the available housing. The aim of his thesis is to create a strategic plan for sustainable housing for the city of Nový Bydžov. The first chapter deals with housing policy from a theoretical point of view, where the basic concepts of social and housing policy are described. Further, the thesis describes the goals and target groups and the importance of housing availability. The third chapter describes supply and demand tools, programs, support, and housing documents. The fourth chapter deals with the history of housing in the Czech Republic from the 19th century to the present and with the analysis of housing policy in the 21st century. The last chapter describes the overall strategic plan for the development of the city of Nový Bydžov and the specially developed strategic plan for sustainable housing in Nový Bydžov, which is an important part of town development.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBytová politika,udržitelné bydlení,sociální bydlení,podpora bydlení,nástroje bytové politiky,strategie bydlenícze
dc.subjectHousing policy,housing subsidy,social housing,sustainable housing,tools of the housing policy,housing strategyeng
dc.titleEkonomické a administrativní nástroje strategie udržitelného bydlenícze
dc.titleEconomic and administrative instruments of strategy of sustainable housingeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-09-21
dc.contributor.refereeHudeček Tomáš
theses.degree.disciplineŘízení regionálních projektůcze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record