Show simple item record

Impact evaluation of the title of European Capital of Culture Pilsen 2015 on tourism in the Pilsen regiondc.contributor.advisorKouřilová Jana
dc.contributor.authorMálková Zuzana
dc.date.accessioned2017-11-09T10:50:39Z
dc.date.available2017-11-09T10:50:39Z
dc.date.issued2017-08-22
dc.identifierKOS-695600103305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73295
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá hodnocením dopadů projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 na město a region, které vznikly po jeho ukončení. Evaluace projektu je zaměřena na popis dopadů vzniklých ve směru ekonomickém, sociálním a kulturním. Přínosem této práce je upozornit nejen na kladný přínos projektu, ale rovněž i na fakt, že akce podobného typu a rozměru nemusí vždy způsobit pouze dopady pozitivního charakteru. V teoretické části je obecně představen celý projekt Evropské hlavní město kultury od historie přes zkušenosti a doporučení měst, která v minulosti titul získala. Dále jsou v této části přiblíženy metody evaluace projektu, které se provádí za každé město po skončení roku držení titulu. Nedílnou součástí je nastínění možných dopadů způsobených tímto projektem podle zkušeností měst, která tento projekt v minulosti realizovala. Analytická část se soustředí na zhodnocení projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 pomocí evaluace dat poskytnutých převážně Českým statistickým úřadem a Magistrátem města Plzně. Také je zde popsán průběh celého projektu v podobě přiblížení uskutečněného celoročního programu, realizovaných kulturních investic a jejich způsobu financování. Významnou součástí je zpracovaná analýza, na jejímž základě je možné vyhodnotit konkrétní ekonomické, kulturní a sociální dopady a konstatovat, že projekty podobného charakteru nemusí vždy způsobit pouze pozitivní efekty.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis it to evaluate the effects on the city and the region that were caused by the project Pilsen - European Capital City of Culture 2015 after its end. The evaluation of the project is focused on the description of impacts in the economic, social and cultural direction. The contribution of this thesis is to highlight not only the positive aftereffects of such a project but also draw attention to the fact that projects of a similar type and size may not always produce only positive effects. In the theoretical part, there is presented the entire project European Capital City of Culture beginning with the history of the project through the experience and recommendations of cities that have won the title in the past. In addition, the project evaluation methods that are carried out after each year are presented in this part. An integral part is the outline of possible impacts caused by this project in several directions. The analytical part focuses on the project Pilsen - European Capital City of Culture 2015 through the evaluation of the data provided mainly by the Czech Statistical Office and the City of Pilsen. It also describes the process of the whole project in the form of the implemented year-round program, the cultural investments and their financing methods. An important part this thesis is a data analysis to assess the specific economic, cultural and social impacts and to highlight that projects of a similar type may not always have only positive effects.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectCestovní ruch,Evropské hlavní město kultury,Plzeň,Plzeňský krajcze
dc.subjectTourism,European Capital City of Culture,Pilsen,Pilsen regioneng
dc.titleZhodnocení dopadu titulu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 na cestovní ruch v plzeňském regionucze
dc.titleImpact evaluation of the title of European Capital of Culture Pilsen 2015 on tourism in the Pilsen regioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-09-21
dc.contributor.refereeFanta Petr
theses.degree.disciplineŘízení regionálních projektůcze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record