Show simple item record

Bus Lines in Olomouc Urban Agglomeration

dc.contributor.advisorPospíšil Jiří
dc.contributor.authorMetelka Stanislav
dc.date.accessioned2017-11-09T10:47:44Z
dc.date.available2017-11-09T10:47:44Z
dc.date.issued2017-08-28
dc.identifierKOS-593779824705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73172
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá koexistencí městských a příměstských autobusových linek na území města Olomouce ve dvou vybraných směrech. První část tvoří analýza stávajícího stavu nabídky dopravní obslužnosti a organizace provozu s výstupem v podobě definování jeho nevýhod. Pro jejich řešení jsou ve druhé části vypracovány obecné zásady navrhování linek příměstské dopravy v podmínkách Olomouce. Návrhová část práce využívá tyto zásady pro návrh nového rozdělení dopravních výkonů mezi oba módy.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with coexistence of urban and suburban bus lines within the city of Olomouc in two chosen transport directions. The first part contains an analysis of the current public transport supply and organization of its service. It is concluded by defining the main disadvantages of the current state. Solutions are provided in the second part by elaboration of general principles for suburban bus lines in the Olomouc urban area. These principles are used in the proposal part to create a new division of transport performance between these two modes.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectOlomouc,městská autobusová linka,příměstská autobusová linka,organizace provozu veřejné dopravy,koncepce zastavování,dělba přepravní prácecze
dc.subjectOlomouc,urban bus line,suburban bus line,organization of public transportation service,stopping concept,modal spliteng
dc.titleAutobusové linky v aglomeraci města Olomoucecze
dc.titleBus Lines in Olomouc Urban Agglomerationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-09-21
dc.contributor.refereeNedbal Tomáš
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika dopravy a telekomunikacícze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record