Show simple item record

Transport Services in Jihlava

dc.contributor.advisorJacura Martin
dc.contributor.authorKruntorád Jan
dc.date.accessioned2017-11-09T10:47:39Z
dc.date.available2017-11-09T10:47:39Z
dc.date.issued2017-08-28
dc.identifierKOS-593779822505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73167
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce "Dopravní obslužnost Jihlavy" je analýza současného stavu dopravní obslužnosti okrajových částí města Jihlavy, včetně provedení a vyhodnocení přepravních průzkumů a navrhnout nový stav dopravní obsluhy. Cílem práce je návrh takového systému, který cestujícím přinese kvalitnější dopravní obsluhu, eventuálně ponechá stávající úroveň dopravní obsluhy za nižších vynaložených prostředků.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis "Transport Services in Jihlava" is to analyze the current situation of transport services in the suburbs of Jihlava; including conducting and evaluating transportation surveys; and to propose a new system of transport services. The aim of the thesis is a proposal a system that will provide higher quality of transport services or will keep the current level in lower cost requierements.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectJihlava,doprava,veřejná doprava,integrovaný dopravní systém,linková doprava,souběhcze
dc.subjectJihlava,transport,public transport,integrated transport system,bus transport,concurrence of lineseng
dc.titleDopravní obslužnost Jihlavycze
dc.titleTransport Services in Jihlavaeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-09-14
dc.contributor.refereeChmela Petr
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record