Show simple item record

Comparison of Container Transport between China and the CR by Sea and by Rail

dc.contributor.advisorBínová Helena
dc.contributor.authorHomolka Pavel
dc.date.accessioned2017-11-09T10:47:23Z
dc.date.available2017-11-09T10:47:23Z
dc.date.issued2017-08-23
dc.identifierKOS-593779807705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73155
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je analýza současného stavu námořní a železniční přepravy kontejnerů mezi Čínou a Českou republikou, a také porovnání těchto dvou druhů přepravy z několika různých hledisek, jako je cena přepravy, doba přepravy, bezpečnost přepravy apod. Práce je logicky rozdělena na část věnující se námořní přepravě, část věnující se železniční přepravě a v poslední části následuje samotné porovnání.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to analyse the current state of maritime and rail transport of containers between China and the Czech Republic, as well as to compare these two types of transport in several different aspects, such as transport costs, transport times, transport security and safety, etc. The thesis is logically divided into the part devoted to the maritime transport, the part devoted to rail transport and the last part follows the comparison itself.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectKombinovaná přeprava,Kontejner,Námořní přeprava,Železniční přeprava,Čína,Mezinárodní obchodcze
dc.subjectCombined Transport,Container,Maritime transport,Rail freight transport,China,International tradeeng
dc.titleSrovnání přepravy kontejnerů mezi Čínou a ČR námořní cestou a po železnicicze
dc.titleComparison of Container Transport between China and the CR by Sea and by Raileng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-09-21
dc.contributor.refereeNachtigall Petr
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika dopravy a telekomunikacícze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record