Show simple item record

Optimalization of planning eventdc.contributor.advisorAndres Pavel
dc.contributor.authorPlavcová Linda
dc.date.accessioned2017-11-09T10:45:03Z
dc.date.available2017-11-09T10:45:03Z
dc.date.issued2017-08-24
dc.identifierKOS-593779612905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73058
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je analyzovat proces plánování vzdělávacích akcí v podniku X a následné navržení optimalizace tohoto procesu. Teoretická část se zabývá přede-vším kroky, které jsou nezbytné pro strategické plánování. V praktické části jsou popsány jednotlivé kroky procesu ve firmě X, které jsem měla možnost prozkoumat a vyzkoušet si v rámci pracovního zařazení ve firmě. Navrhla jsem několik zlepšení tohoto systému, některá jsou ovšem bohužel nerealizovatelná.cze
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to analyse process of planning learning events in organiza-tion X and then suggesting its optimization. Theoretical part describes parts of stra-tegic planning. In empirical part are described steps in process of planning in com-pany X, which I was working on during my job in company. I suggested some im-provements of this system, but some of them are unfortunately unrealizable.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLidské zdroje,firemní vzdělávání,vzdělávací akce,plánování,systematizace,interní lektorcze
dc.subjectHuman resources,business education,learning events,planning,systematization,internal lecturereng
dc.titleOptimalizace systému plánování vzdělávacích akcícze
dc.titleOptimalization of planning eventeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-09-18
dc.contributor.refereeŠikýř Martin
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record