Show simple item record

Development of Mathematical Model of Compact Type Evaporator for Air Dehumidificationdc.contributor.advisorHyhlík Tomáš
dc.contributor.authorBorovička Martin
dc.date.accessioned2017-11-09T10:42:59Z
dc.date.available2017-11-09T10:42:59Z
dc.date.issued2017-08-03
dc.identifierKOS-587865104205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/72970
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vývojem matematického modelu pro výparníky kompaktního typu - trubkový výměník s lamelami, určené pro odvlhčování vlhkého vzduchu. V úvodu práce jsou uvedeny standartní přístupy k analýze tepelných výměníků a několik příkladů ad-hoc numerických modelů pro řešení přestupu tepla a hmoty ve výměnících a chladících věží. V další části jsou popsány požadavky na vyvíjený MATLAB model, jeho pod-procedury a řešiče, které řeší různé problémy z oblasti přenosu tepla a hmoty - povrchová teplota desky, teplota vodního filmu stékajícího po stěně, lokální parametry proudu vlhkého vzduchu a podmínky pro kondenzaci na stěně a rozložení teploty chladiva v trubkovém svazku. Model je následně pro vybraný výměník v několika fázích validován. Experimentálních data, použitá k validaci, jsou získána měřením daného výměníku na testovací trati. Za účelem použití výsledků modelu v rozsáhlejší CFD simulaci, je vytvořen automatický postup přenosu dat z MATLAB modelu do CFD kódu (STAR-CCM+), za pomoci Java/C skriptů a procedur. V práci je také obsažen krátký uživatelský manuál, který pomůže uživateli nastavit počáteční podmínky, geometrii výměníku a také řídit samotný proces výpočtu, parametry řešičů a kontrolovat tak stabilitu řešení. Do MATLAB modelu je následně naimplementována metoda Proper Orthogonal Decomposition (POD), která umožňuje rekonstrukci řešení pro nesimulované vstupní parametry a tím tedy redukci množství dat pro přesun do CFD softwaru.cze
dc.description.abstractThis master's thesis deals with the mathematical model development for the compact type evaporator, with a focus on air dehumidification application. Standard methods for heat exchanger analysis and examples of ad-hoc numerical models for solving heat and mass transfer problems in cooling towers and heat exchangers are stated in the first part of the thesis. Requirements and properties of the mathematical model developed in MATLAB software are presented in next part, along with model sub-procedures and solvers, that deal with various heat and mass transfer problems - fin surface temperature, condensate film temperature, local humid air parameters and conditions for condensation and refrigerant temperature distribution in the tube bundle. The model is then validated in multiple stages for selected heat exchanger geometry. An automatic procedure of data transfer is developed in order to use results of MATLAB model in more complex simulation within commercial CFD code (STAR-CCM+). User manual, that helps a user to setup inlet conditions, evaporator geometry, solver parameters and control a solution stability is included in this work. In the end, Proper Orthogonal Decomposition (POD) method is introduced and implemented into MATLAB model. This method helps to reduce the amount of data for transfer into CFD, because it allows to reconstruct non-simulated solution.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmatematický model,výparník,vlhký vzduch,odvlhčovánícze
dc.subjectmathematical model,evaporator,humid air,dehumidificationeng
dc.titleVývoj matematického modelu výparníku kompaktního typu pro odvlhčování vlhkého vzduchucze
dc.titleDevelopment of Mathematical Model of Compact Type Evaporator for Air Dehumidificationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-09-11
dc.contributor.refereeStraka Petr
theses.degree.disciplineAplikovaná mechanikacze
theses.degree.grantorústav mechaniky tekutin a termodynamikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record