Show simple item record

The use of mobile applications in optometrist's practice

dc.contributor.advisorHlaváček Jakub
dc.contributor.authorLebdušková Helena
dc.date.accessioned2017-07-09T13:24:24Z
dc.date.available2017-07-09T13:24:24Z
dc.date.issued2015-05-22
dc.identifierKOS-587864285205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/72439
dc.description.abstractBakalářská práce je věnována problematice subjektivní monokulární a binokulární refrakce. Obsahuje stručnou charakteristiku testů, které optometristé při vyšetřeních v praxi nejčastěji používají. Poslední kapitola je zaměřena na mobilní aplikace - novinku poslední doby. Zmíněny jsou čtyři konkrétní aplikace pro optometristy: Professional Clinical Tools, B2 Eye Test Pro, Vertex Convertor a Contact Lens Vertexing. Zhodnocením důvěryhodnosti a spolehlivosti těchto aplikací se zabývá experimentální část práce. Hodnoceny jsou výsledky měření dvou vyšetřovacích testů - Worthova světla a Červeno-zelený test, a to při zobrazení tabletem a projekčním optotypem. Dále jsou hodnoceny údaje z přepočtových tabulek (přepočet dioptrické hodnoty brýlových čoček vzhledem k vertex distance, na čočky kontaktní) spolu s hodnotami získanými pomocí mobilní aplikace.cze
dc.description.abstractBachelor's thesis is dedicated to monocular and binocular subjective refraction. It contains a brief description of tests that optometrists during examinations in practice most widely use. The last chapter is focused on mobile applications - the novelty in recent times. There are mentioned four specific applications designed for optometrists: Professional Clinical Tools, B2 Eye Test Pro, Vertex Contact Lens Convertor and Vertexing in the thesis. Evaluation of the credibility and reliability of these applications is engaged in the experimental part of the thesis. Results of two diagnostic tests Worth 4 Dot and Duochrome test are evaluated while they are displayed on tablet and projection eye chart. Furthermore, data from the lists of Vertex Distance Conversion Table are compared to values gained from mobile app.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectSubjektivní refrakce,mobilní aplikace,Worth,červeno-zelený test,přepočtová tabulkacze
dc.subjectSubjective Refraction,Mobile App,Worth,Duochrome Test,Vertex Distance Conversion Tableeng
dc.titleVyužití mobilních aplikací v praxi optometristycze
dc.titleThe use of mobile applications in optometrist's practiceeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-25
dc.contributor.refereeKrál Jakub
theses.degree.disciplineOptika a optometriecze
theses.degree.grantorkatedra přírodovědných oborůcze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record