Show simple item record

Research of human limb temperature field by means of thermovisiondc.contributor.advisorKašpar Jan
dc.contributor.authorVondruška Tomáš
dc.date.accessioned2017-07-09T12:53:01Z
dc.date.available2017-07-09T12:53:01Z
dc.date.issued2009-06-05
dc.identifierKOS-129842185905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/71175
dc.description.abstractTermografie -metoda, která nebyla vminulosti příliš využívána. Zpočátku byla tato metoda měření nepřesná a technika využívající tuto metodu byla velice nákladná. Vposlední době se však rozšířila od armádního využití pomnoho dalších odvětví, mimo jinétaké do zdravotnictví. V několika posledních desetiletích se tato metoda velice zdokonalila a dnes je schopna měřit spřesností až na desetiny stupňů Celsia. Termovizní systémy jdou neustále dopředu a zdokonalují se. Ve zdravotnictvímohoutermoviznísystémy přispět k diagnosticerakoviny prsu, poruchám funkce kloubů, projevům dysfunkce kardiovaskulárnísoustavy, dysfunkci autonomní nervové soustavy a k mnohadalšímproblémům. A právě o některých těchto problémech pojednává tato práce. Konkrétně jsem sledoval schopnost organismu přizpůsobit se změně prostředí a s tím souvisejícím prokrvením periferii, c ož může ukazovat na poruchy některých orgánů či systémů lidského organismu. Záměrem této práceje stanovit pravidla pro měřenía pokusit se měření zavést do praxe. Samostatnou kapitolou práce je seznámení se stechnickými parametry termokamery, možnostmi aomezeními jejího použití.cze
dc.description.abstractTermography. This method wasn't used very much in the past. At the beginning this method wasn't so accurate and the technique which used this method was pretty expensive. Nowadays this mehtod appeared in the army and mechanical engineering, mainly in health service and many other branches. During last decades the termography has been improved and these days it is possible to measure with decimal numbers accuracy. These systems are getting better. They can beused in many ways. For example in exploring tumors, damages of knees, disfunction of cardiovaskular system, disfunction of autonomous nervous systemand many other problems. And I am are going to talk about some of these problems in this work. In concrete terms I followed the ability of the organism to adapt to the change of the setting and with it connected periphery supplied with blood. Itcanshow us disorders of some organs or human organism'ssystems. Just to specify the rules for the measurementand to try to introduce measurement into practice-that is the purpose of this work. Special chapter is about introducing technical parameters of thermovision, possibilities and limitation of its using ?that is the purpose of this workeng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecttermovize,lidské tělocze
dc.subjectthermovision,human limbeng
dc.titleVyužití termovize pro studium teplotního pole periferií lidského tělacze
dc.titleResearch of human limb temperature field by means of thermovisioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2009-06-25
dc.contributor.refereeČakrt Ondřej
theses.degree.disciplinePřístroje a metody pro biomedicínucze
theses.degree.grantorkatedra přírodovědných oborůcze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record