Show simple item record

Use of Thermography in Building Environment Engineering

dc.contributor.advisorVavřička Roman
dc.contributor.authorZelingr Jan
dc.date.accessioned2017-06-25T16:00:36Z
dc.date.available2017-06-25T16:00:36Z
dc.date.issued2017-06-19
dc.identifierKOS-780959669005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70870
dc.description.abstractCílem práce bylo vyhodnotit vliv vzdálenosti bezkontaktního měřicího přístroje od měřeného objektu na měřenou povrchovou teplotu. Experimentálně byly ověřovány pyrometry i termovizní kamery, měřeným objektem bylo černé těleso s definovanou emisivitou a s možností nastavení proměnné povrchové teploty. Druhým cílem bylo získaná data ověřit na reálném příkladu z praxe. K měření byl zvolen areál Revmatologického ústavu (Na Slupi 450/4, 128 00 Praha). Úkolem bylo vyhodnotit tepelný stav fasády budov a zároveň ověřit vliv dalších okrajových podmínek pro nastavení bezkontaktního měření povrchových teplot v exteriéru na výsledky měření. Zejména se jednalo o vliv zadání relativní vlhkosti vzduchu, vzdálenosti od měřicího objektu, teploty okolního vzduchu a tzv. ?zdánlivě odrážející teploty?, neboli teplotní pozadí teplotního pole termovizní kamery. Samostatně byl zkoumán také vliv emisivity.cze
dc.description.abstractThe aim of the work was a study of distance of contactless thermometer from the measured object and its influence to measured surface temperature. Both pyrometers and thermographic cameras were investigating experimentally ? the measured object was the black body with defined emissivity and with a possibility to change surface temperature. The second part of this work was about checking the data in real practical measurement. Areal of the Institute of Rheumatology (Na Slupi 450/4, 128 00 Prague) was selected for this purpose. The aim was to evaluate the termal condition of building facade and to check the influence of boundary conditions for contactless thermal measurement settings in exterior to the measured results. The main focus was put on setting relative air humidity, distance from measured object, air temperature and reflected temperature (thermal background of thermographic camera). The influence of emissivity was studied independently.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectTermovize,bezkontaktní meřicí přístroje,okrajové podmínky,vzdálenost,Revmatolovický ústavcze
dc.subjectthermographic cameras,contactless thermometer, boundary conditions,distance from measured object,Institute of Rheumatologyeng
dc.titleVyužití termovize v technice prostředí budovcze
dc.titleUse of Thermography in Building Environment Engineeringeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKučera Miroslav
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav techniky prostředícze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record