Show simple item record

Design and Implementation of The Bikesharing System Between Buildings of Facultydc.contributor.advisorBouchner Petr
dc.contributor.authorŠlapák Michal
dc.date.accessioned2017-06-25T15:59:47Z
dc.date.available2017-06-25T15:59:47Z
dc.date.issued2017-05-30
dc.identifierKOS-695600225905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70860
dc.description.abstractPředmětem mé diplomové práce na téma "Navržení a realizace systému pro provozování bikesharingu mezi budovami fakulty" je především vytvoření dokovací stanice pro uložení elektrokola včetně nabíjení. Vytvoření zámku, který bude v základu využívat připojení do databáze uživatelů pomocí přihlašovacích údajů. Další náplní je upravení cyklistických periferií pro jednodušší užívání a další práci s výstupním proudem z baterie. V závěru práce se věnuji výpočtu jízdních odporů a SWOT analýze projektu.cze
dc.description.abstractThe subject of my thesis named "Design and implementation of a system for operating bikesharing between the buildings of the faculty" is the creation of a docking station for storing the electric bikes, including charging. Creating lock that will basically use the connection to the database using the user login data. Another activity is to adapt a cycling accessories for easy use and better work with current output from the battery. In conclusion I count driving resistances and make SWOT analyse.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectelektrokola, optimalizace, databáze, PHP, stavebnice arduino, bikesharing, převod napětí, dokovací stanice, zámek pro bikesharingcze
dc.subjectelectric bikes, optimization, database, PHP, arduino, bikesharingu, voltage converter, docking station, bikesharing lockeng
dc.titleNavržení a realizace systému pro provozování bikesharingu mezi budovami fakultycze
dc.titleDesign and Implementation of The Bikesharing System Between Buildings of Facultyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-06-23
dc.contributor.refereeSmíšek Ondřej
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních prostředkůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record