Show simple item record

Jablonec n./N. - multifunctional building

dc.contributor.advisorŠikola Petr
dc.contributor.authorBednářová Kristýna
dc.date.accessioned2017-06-25T15:59:21Z
dc.date.available2017-06-25T15:59:21Z
dc.date.issued2017-05-19
dc.identifierKOS-695599950105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70853
dc.description.abstractNavrhovaný objekt se nachází v Jablonci nad Nisou, poblíž centra, v neregulovaném území, určeném k nové zástavbě. Pozemek, na němž je stavba navržena, je ohraničen ulicemi 5. května, Lipanská a Tržní, dále pak řekou Lužická Nisa. Území je mírně svažité a lichoběžníkového tvaru. Architektonické řešení vychází z nepravidelnosti pozemku a urbanistického konceptu, kterým je reagování na řeku a vytváření veřejných prostorů. Hmota objektu je tvořena třemi budovami, které jsou navzájem spojeny krčky. Budovy svou podlažností reagují na okolní zástavbu a to tak, že hmoty nepřevyšují a dotvářejí profily ulic. Půdorysně jsou jednotlivé budovy nepravidelného lichoběžníkového tvaru umístěny podél obslužných komunikací. Umístění budov je záměrné z důvodu jakési bariéry pro veřejné prostory u řeky, z nichž je hlavní vstup do vstupní haly objektu. Jednotlivá podlaží jsou spojena dvěma krčky, v kterých jsou umístěna schodiště, v prostřední hmotě se nacházejí výtahy. Díky umístění schodiště mimo hlavní užitnou plochu budov, bylo umožněno maximálního využití funkčních ploch pro administrativní funkci a technickému zázemí tak věnovat pouze nezbytnou část v jádrech budov. Nadzemní podlaží jsou tedy administrativní, ve vstupním je umístěna hala a pronajímatelné prostory (kavárna, bistro, obchody, aj.), suterén je věnován garážím a zázemí celé budovy. Fasáda objektu je řešena v závislosti na orientaci ke světovým stranám. Jižní strany mají dvojitou skleněnou fasádu odrážející jak sluneční paprsky v letním období, akumulaci tepla v zimním, tak hluku s frekventovaných obslužných komunikací podél fasády. Fasáda otočená k řece, severozápadní, má jednoplášťovou skleněnou fasádu. Na tuto stranu jsou navrženy ocelové konstrukce s terasami a zelenými stěnami. Střecha nejnižší budovy je navržena jako pochozí.cze
dc.description.abstractThe proposed facility is located in Jablonec nad Nisou, near the city center, in an area without regulations, used for new development. The house location is defined by the streets - 5.května, Lipanská and Tržní, and on the north side is defined by river "Lužická Nisa". The area is steep and irregular. The architecture is based on the irregularity of the land and the urban concept, it is based on the reaction of the river and a creation of public places. The main building volume is made as three parts. Buildings respond on the other houses. The builing´s block respect the hight of existing building and it form the street profiles. The buildings are situated along roads. The situation of the buildings is used as barrier to traffic noise. From a quiet site is a main entrance to the main hall. Underhead floor of buildings are interconnected by the service corridors with stairs. In the middle building are lifts. Because the stairs are situated outside from main utility area, it is possible used maximize areas for the administrative function. The technical place is situated only on the necessary part of the building. The underhead floors are used as administrative function. In a ground floor is the hall entrance and rentable areas (café, bistro, shops, etc.). In a basement is a garage and the background of the building. The facade of the building is designed according by orientation to the world's parties. The south sides have a double glass facade reflecting the sun's rays in summer, it is the accumulation of heat in winter, and it is defend the noise of roads along the facade. Facade along the river, on the northwest, has a single glass facade. Along the river has designed steel structures with terraces and green walls. The roof of the lowest building is designed as a garden.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectdiplomová práce,polyfunkční dům,administrativa,dvojitá fasáda,sklo,schuco,Jablonec nad Nisoucze
dc.subjectdiplom project,multifunctional building,Jablonec nad Nisou,administrative,schuco,glass,double skin facadeeng
dc.titleJablonec n./N. - polyfunkční důmcze
dc.titleJablonec n./N. - multifunctional buildingeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeJambor Petr
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record