Show simple item record

The analysis of plasters and masonries of bishop residence buildings, Dómský pahorek, Litoměřice.dc.contributor.advisorPokorný Jaroslav
dc.contributor.authorMarušiak Šimon
dc.date.accessioned2017-06-25T15:58:20Z
dc.date.available2017-06-25T15:58:20Z
dc.date.issued2017-05-26
dc.identifierKOS-631487698805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70844
dc.description.abstractDómský pahorek v Litoměřicích je tvořen souborem historicky cenných objektů. Část objektu je v současnosti ve špatném stavebně technickém stavu a vyžaduje provedení sanačních prací. První část bakalářské práce pojednává o historii pahorku s akcentem na stavební dějiny a uvádí také příčiny současného stavu včetně záměru obnovovacích prací. Experimentální část zahrnuje analýzu omítek a zdiva vybraných objektů v blízkosti areálu biskupské rezidence za účelem zjištění míry a stanovení příčin jejich poškození. Laboratorní analýza prokázala vysoké koncentrace některých iontů poukazujících na předchozí využití objektů. Získaná data mají posloužit při tvorbě stavebně technického a stavebně historického průzkumu a také při návrhu sanačních opatření.cze
dc.description.abstract"Dómský pahorek" located in Litoměřice, consists of a group of buildings of historical value. Today, some of the buildings are in bad technical conditions and require conservation with respect to retain their cultural significance. The first part of the bachelor thesis deals with the history of "Dómský pahorek" with the emphasis on the history of buildings works and methods. In this section, the reasons for the present state of examined buildings are introduced together with intended restoration, reconstruction and adaptation objectives. The experimental part of the thesis comprises in-situ and laboratory analyses of renders and masonry materials extracted from chosen buildings in the proximity to bishop's residence. Performed laboratory analyses yielded the high concentration of inorganic salts in the tested specimens that made possible to identify historical use of buildings. The obtained data will be used as a part of technical-construction condition survey and construction-historical condition survey of buildings "Dómský pahorek". Moreover, it will find use also in design of conservation works.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDómské pahorek, Litoměřice, analýza vlhkosti, koncentrace solícze
dc.subjectDómský pahorek, Litoměřice, moisture content analysis, salts concentrationeng
dc.titleAnalýza omítek a zdiva objektů biskupské residence, Dómský pahorek, Litoměřice.cze
dc.titleThe analysis of plasters and masonries of bishop residence buildings, Dómský pahorek, Litoměřice.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeBalík Lukáš
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra materiálového inženýrství a chemiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record