Show simple item record

Documentation of historical valt using modern geodetical methods

dc.contributor.advisorPavelka Karel
dc.contributor.authorŠlaufová Zuzana
dc.date.accessioned2017-06-25T15:53:22Z
dc.date.available2017-06-25T15:53:22Z
dc.date.issued2017-05-28
dc.identifierKOS-587864714505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70787
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá dokumentací historické klenby baziliky sv. Markéty v Břevnově z dat získaných laserovým skenováním a fotogrammetrickou metodou IBMR. Hlavním výsledkem práce je vrstevnicový plán klenby a její prostorový model. Obsahem práce je stručné seznámení s historií, úvod do exaktních dokumentačních metod, postup měření a postup zpracování včetně popisu práce s programy.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is aimed at documentation of historical vault of St. Margaret's basilica at Brevnov from laser scanning measurement and fotogrammetric method IBMR. The main outcome is a contour plan and a spacial model of vault. The content of the work is a brief summary of history, an introduction of exact methods, processing of measurement and a processing procedure including a description of the work with the programs.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectBazilika sv. Markéty, Břevnovský klášter, klenba, laserové skenování, Geomagic Studio, 3D model, vrstevnicový plán, mračno bodů, IBMR, věrné orotofotocze
dc.subjectSt. Margaret's basilica, Brevnov monastery, vault, laser scanning, Geomagic Studio, 3D model, contour plan, point clouds, IBMR, true ortophotoeng
dc.titleDokumentace historické klenby moderními geodetickými metodamicze
dc.titleDocumentation of historical valt using modern geodetical methodseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeHůlková Martina
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record