Show simple item record

Design and Development of Cement Based Composite Modified with Biomass Ash.dc.contributor.advisorPavlíková Milena
dc.contributor.authorMihálová Lucie
dc.date.accessioned2017-06-25T15:52:13Z
dc.date.available2017-06-25T15:52:13Z
dc.date.issued2017-05-26
dc.identifierKOS-587864354605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70765
dc.description.abstractTato práce se zabývá charakterizací kompozitů na bázi cementu, který byl modifikovaný popílkem z biomasy. Byly připraveny maltové směsi s částečnou objemovou náhradou cementového pojiva popílkem ze slámy v hodnotách 5, 10, 15 a 20 obj. %. Získané výsledky základních parametrů a mechanických vlastností byly porovnány s připravenou referenční cementovou maltou. Experimenty prokázaly, že popílek z biomasy je možné použít jako příměs do cementových kompozitů, aniž by došlo ke zhoršení zkoumaných parametrů, naopak např. pevnost v tlaku výrazně stoupla v porovnání s referenční cementovou maltou.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with characterization of cement based composite materials modified with biomass ash. It was prepared mortar mixtures with partial replacement of cement binder by biomass ash from straw at 5, 10, 15 and 20 vol. %. The obtained results of basic parameters and mechanical properties were compared to the properties of the reference cement mortar. The experiments proved that biomass ash can be used as an admixture to the cement based composites without worsening of researched properties, for example the compressive strength was significantly improved in the comparison with reference cement mortar.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpopel z biomasy, příměs, mechanické vlastnosti, základní fyzikální parametry, chemické složenícze
dc.subjectBiomass ash, admixtures, mechanical properties, basic physical parameters, chemical compositioneng
dc.titleNávrh a vývoj kompozitu na bázi cementu modifikovaného popílkem z biomasy.cze
dc.titleDesign and Development of Cement Based Composite Modified with Biomass Ash.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeJankovský Ondřej
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra materiálového inženýrství a chemiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record