Show simple item record

The Effect of Colagen/Chitosan Composition on Mechanical Properties of Composite Scaffolds for Bone Tissue Regeneration

dc.contributor.advisorSedláček Radek
dc.contributor.authorŠtípek Jan
dc.date.accessioned2017-06-13T12:42:06Z
dc.date.available2017-06-13T12:42:06Z
dc.date.issued2017-06-09
dc.identifierKOS-593779581405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70657
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá testováním mechanických vlastností kompozitních nosičů buněk v suchém a hydratovaném stavu. Pro experimentální vyšetření mechanických vlastností byla provedena mechanická zkouška v tlaku pro porézní materiály. Z tlakové zkoušky byly vypočteny hodnoty deformace, napětí a následně stanoveny hodnoty elastického gradientu, plastického napětí a smluvní meze kluzu. Cílem této práce je porovnat výše uvedené mechanické vlastnosti pro vzorky s odlišným poměrným zastoupením kolagenu a chitosanu.cze
dc.description.abstractThis thesis compare mechanical properties of scaffolds with different composition and also in different states, non-hydrated and hydrated. The obtained data, strain, stress, elastic gradient, plateau stress and compressive yield strength, were evaluated statistically. The aim of this thesis is to study the impact of chitosan and collagen on mechanical properties of scaffolds used in tissue engineering.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjecttkáňové inženýrství,nosič,kolagen,kmenové buňkycze
dc.subjecttissue engineering,scaffold,collagen,mesenchymal stem cellseng
dc.titleVliv zastoupení kolagenu a chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů pro regeneraci kostní tkáněcze
dc.titleThe Effect of Colagen/Chitosan Composition on Mechanical Properties of Composite Scaffolds for Bone Tissue Regenerationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeRůžička Pavel
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record