Show simple item record

The biogas plant Lkáň - Assessment of negative impacts on the surrounding buildingsdc.contributor.advisorVeselá Linda
dc.contributor.authorWetzstein Tomáš
dc.date.accessioned2017-06-13T12:40:34Z
dc.date.available2017-06-13T12:40:34Z
dc.date.issued2017-05-28
dc.identifierKOS-587864600805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70588
dc.description.abstractPráce se zabývá negativními vlivy bioplynové stanice Lkáň na okolní zástavbu rodinných domů. Bioplynová stanice negativně zatěžuje okolní zástavbu hlukem a částečně zápachem. Práce se zaměřuje především na problematiku hluku, jeho měření a vyhodnocování. Autor se soustřeďuje jednak na charakteristiku Zemědělského družstva Klapý, na popis bioplynové stanice a zdroje hluku z bioplynové stanice. Dále se zabývá vlivem hluku na lidský organismus, metodickým návodem pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí a limity hluku dle příslušných norem. Praktická část obsahuje výsledky měření na vybraných místech v exteriéru u rodinných domů a v místech zdrojů hluku jednotlivých zařízení bioplynové stanice. Po korigování naměřených hodnot vychází hluk u rodinných domů ve dne 49,2 dB, 49,6 dB a limit je 50 dB. V noci 39 dB, 39,9 dB a limit je 40 dB. BPS je z hlediska hluku vyhovující, ale jen těsně pod stanovenými limity, a proto autor navrhuje dodatečné protihlukové opatření. Jednak na stávající val, který je mezi BPS a obcí, vysadit listnaté i jehličnaté stromy v pásu širokém cca 3m. Dále na zábradlí fermentoru přidat protihlukovou clonu.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the negative effects of biogas plant Lkáň on the neighbourhood. The biogas plant negatively affects surrounding area and houses with noise and partly with odor as well. The work focuses mainly on noise, the measurement of noise and its evaluation. The theoretical part focuses on the characterization of Zemědělské družstvo Klapý, the description of the biogas plant and the sources of noise from biogas plant. Then it deals with the influence of noise on human body, methodical instructions for measurement and with the evaluation of noise on the outside- employment area. In the theoretical part there is also evaluation of the noise limits to relevant Czech norms and regulations. The practical part of the thesis contains the results of noise measurement at selected locations around houses and biogas plant devices. After the correlation of measured values the noise near family houses is 49,2 dB, 49,6 dB during the dayand the limit is 50 dB. At night the measured noise was 39 dB, 39,9 dB with the 40 dB limit. The biogas plant is satisfactory regarding noise but just below the law limits. The author proposes additional anti-noise barriers. Firstly to plant deciduous and coniferous trees in a strip about 3 metres wide between the biogas plant and family houses. And then to install the noise barrier on the fermener's railing.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecthluk, měření, zdroje hluku, bioplynová stanicecze
dc.subjectnoise, measurement, sources of noise, biogas planteng
dc.titleBioplynová stanice Lkáň - Zhodnocení negativních vlivů na okolní zástavbu rodinných domůcze
dc.titleThe biogas plant Lkáň - Assessment of negative impacts on the surrounding buildingseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeBičovský Jan
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record