Show simple item record

Relocation of Road I/16 - Jizerní Vtelno

dc.contributor.advisorPánek Petr
dc.contributor.authorValášek Martin
dc.date.accessioned2017-06-07T16:18:47Z
dc.date.available2017-06-07T16:18:47Z
dc.date.issued2017-01-08
dc.identifierKOS-695600028805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70372
dc.description.abstractDnešní průtah obcí Jizerní Vtelno je nebezpečný pro všechny účastníky provozu vzhledem k nevyhovujícímu stavu komunikace. Trasa přeložky je navržena zcela mimo problémový úsek v západní zástavbě obce Jizerní Vtelno. Trasa přeložky byla zanesena, v podobě vymezeného koridoru, do nového územního plánu obce již v roce 2013. Dopravní zatížení, dle sčítání z roku 2010, je více než 3000 vozidel za 24 hodin, z toho je více než třetina těžkých nákladních vozidel. Změna vůči stávajícímu stavu nastala zřízením okružní křižovatky západně od obce Jizerní Vtelno. Úsek dále pokračuje ve sklonu 8 %, prochází tunelem Stránov, dl. 230,27 m. Přeložka se napojuje na původní komunikaci I/16 v místě údolí pod zámkem Stránov a dále pokračuje v původní trase.cze
dc.description.abstractToday's delay Jizerní Vtelno is dangerous for all road users due to the unsatisfactory condition of the communication. The route realignment is designed to stretch completely out of the problem in the western part of the village jizerní vtelno. The route realignments were recorded, as defined corridor, into a new community development plan already in 2013. Traffic load, according to the census of 2010, more than 3,000 vehicles per 24 hours, of which more than a third of heavy goods vehicles. The change to the status quo came the establishment of a roundabout west of the village jizerní vtelno. Section continues at a gradient of 8%, passes through the tunnel Stránov dl. 230.27 meters. Relocation is connected to the original road I / 16 in place of the valley under the castle Stránov and continues on its original route.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectpřeložka, silnice,tunel,křižovatkacze
dc.subjectrelocation,road,tunnel,crossroadeng
dc.titlePřeložka silnice I/16 - Jizerní Vtelnocze
dc.titleRelocation of Road I/16 - Jizerní Vtelnoeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-02-14
dc.contributor.refereeKoníček Vladimír
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra silničních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record