Show simple item record

Replicated BLOB storage in distributed environment.dc.contributor.advisorMudra Martin
dc.contributor.authorTimr Marek
dc.date.accessioned2017-06-07T16:12:48Z
dc.date.available2017-06-07T16:12:48Z
dc.date.issued2017-05-25
dc.identifierKOS-695599636805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70121
dc.description.abstractTato práce se zabývá ukládáním dat do distribuovaných datových úložišť. Studuje možnosti ukládání blobových dat a jejich reprezentaci v úložných systémech. Práce se zabývá návrhem objektového úložiště, které distribuuje svá data mezi jednotlivé členy systému. Důraz je kladen na horizontální škálovatelnost systému. Návrh studuje problémy synchronizace a zajištění konzistentního stavu při selhání systému. Práce obsahuje implementaci navrženého systému a testuje jeho funkčnost.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the storage of data in distributed data stores. The work studies the possibilities of storing blob data and their representation in storage systems. The thesis deals with object storage design, which distributes its data between individual system members. Emphasis is on the horizontal scalability of the system. The design studies synchronization problems and ensuring of a consistent state after a failure of the system. The work contains an implementation of the proposed system and tests its functionality.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectobjektové úložiště,distribuované úložištěcze
dc.subjectobject storage,distributed storageeng
dc.titleReplikovatelné BLOB úložiště v distribuovaném prostředícze
dc.titleReplicated BLOB storage in distributed environment.eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKačer Martin
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record