Show simple item record

Investment analysis of renewables in the Czech Republic

dc.contributor.advisorLachmanová Michaela
dc.contributor.authorHrbek Jan
dc.date.accessioned2017-06-07T16:11:43Z
dc.date.available2017-06-07T16:11:43Z
dc.date.issued2017-05-25
dc.identifierKOS-695599621505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70081
dc.description.abstractEvropa se snaží více a více využívat obnovitelných zdrojů k výrobě energie, aby využívání obnovitelných zdrojů rostlo, musí být obnovitelné zdroje pro investora ekonomicky zajímavé. Toho je v současné době docíleno pomocí provozních a investičních podpor ze strany státu. Cílem této práce je zjištění současného stavu regulatorního prostředí ohledně investic do obnovitelných zdrojů v České republice a doporučení o jaké obnovitelné zdroje se zajímat z pohledu investora. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení, jaké obnovitelné zdroje existují a vývoj regulatorního prostředí podpor pro obnovitelné zdroje. Praktická část práce se věnuje výhodnosti investic do bioplynové stanice, která je řešena pomocí ekonomických modelů bioplynové stanice.cze
dc.description.abstractThe aim of European states is to increase using of renewable energy sources. Renewable energy sources aren´t basically economically profitable on his own, so renewable sources need to be supported. The thesis is focused on investment analysis of renewables in the Czech Republic. The aim of the first part of the thesis is to analyze the legislation on the promotion of renewable sources and to analyze the potentials of renewable sources in Czech Republic. The second part of the thesis is devoted to the assessment of investments in biogas plant.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectObnovitelné zdroje, provozní podpora, legislativa, zelený bonus, výkupní cenacze
dc.subjectRenewable energy sources, operating support, legislation, Feed-in premium, Feed-in tariffeng
dc.titleAnalýza investičních možností do obnovitelných zdrojů v České republicecze
dc.titleInvestment analysis of renewables in the Czech Republiceng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeHájek Miroslav
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení energetikycze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record