Show simple item record

Control System Development of Traffic Signal Control in MATLAB for PTV VISSIMdc.contributor.advisorKoukol Milan
dc.contributor.authorSkružný Filip
dc.date.accessioned2017-06-07T16:09:49Z
dc.date.available2017-06-07T16:09:49Z
dc.date.issued2017-05-30
dc.identifierKOS-597057096305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70005
dc.description.abstractTato diplomová práce je věnována vývoji systému řízení světelného signalizačního zabezpečení pro mikrosimulační modely v PTV Vissim. Systém řízení je vyvíjen v programu Matlab a modely v PTV Vissim ovládá skrze COM (komponentový objektový model) rozhraní. Dále se práce věnuje optimalizaci v testování modelů ve smyslu zjednodušení práce při testování různých scénářů na jednom modelu. Celkově jde hlavně o představení nových možností v řízení a testování mikrosimulačních modelů pomocí Matlabu. Jedná se o poměrně novou, ne příliš zmapovanou cestu, která by mohla alespoň lidem na fakultě pomoci rozšířit obzory a zefektivnit práci s modely.cze
dc.description.abstractThis master's thesis is aimed to control system development of traffic signal control for microsimulation models in PTV Vissim. The control system is being developed in Matlab program and it controls models in PTV Vissim through COM (Component Object Model) interface. Papers are also dedicated to optimization in model testing in a sense of simplify the work during testing several scenarios within one model. The overall aim is to present new possibilities in controlling and testing microsimulation models via Matlab. It is considered to be a quite new, not very well-known and used approach which could help to broaden horizons and make working with traffic models more efficient. At least for the people from the faculty.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDopravní simulace, PTV Vissim COM rozhraní, Systém řízení světelného signalizačního zabezpečení, Optimalizace v testování modelů, Programování v Matlabucze
dc.subjectTraffic simulations, PTV Vissim COM interface, Control system of traffic signal control, Optimization in model testing, Matlab programmingeng
dc.titleVývoj systému řízení SSZ v aplikaci MATLAB pro mikrosimulační model PVT VISSIMcze
dc.titleControl System Development of Traffic Signal Control in MATLAB for PTV VISSIMeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKrčál Jan
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav dopravní telematikycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record