Show simple item record

Generation X, Y, Z - intergenerational Understanding, Communication, Interactiondc.contributor.advisorEmrová Lenka
dc.contributor.authorDufková Slávka
dc.date.accessioned2017-06-07T16:02:58Z
dc.date.available2017-06-07T16:02:58Z
dc.date.issued2017-05-02
dc.identifierKOS-593779603605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69738
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou mezigenerační komunikace ve společnosti Mega a.s. Cílem této práce je zanalyzovat, posoudit a následně navrhnout co nejvhodnější způsob komunikace ve společnosti s ohledem na generační rozložení zaměstnanců. Šetření se je prováděno pomocí dotazníkového zkoumání a rozhovoru s personalistkou. Tyto dva typy sběru dat jsou následně porovnány a dle jejich výsledků je navrhnuto zefektivnění komunikace ve společnosti.cze
dc.description.abstractThis thesis is about intergenerational communication in Mega a.s. The target of this work is design the most effective communication in Mega a.s. with respect the generation. Re-search will be carried out using questionnaire and interview with officer. These two types of data will be drawed a comparison. I suggest more effective communication per the re-sults.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKomunikace, Generace X, Generace Y, Generace Z, Generace Baby Boomers, Mezigene-rační komunikace, Komunikace ve společnosti, Porozumění, Komunikační problémycze
dc.subjectCommunication, Generation X, Generation Y, Generation Z, Generation Baby Boomers, Intergenerational understanding, Communications company, Understanding, Communica-tion problemseng
dc.titleGenerace X, Y, Z - mezigenerační porozumění, komunikace, interakcecze
dc.titleGeneration X, Y, Z - intergenerational Understanding, Communication, Interactioneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeCharvátová Dagmar
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record