Show simple item record

Analysis the renewal of hydraulic structures in the Blšanka basindc.contributor.advisorSatrapa Ladislav
dc.contributor.authorHladík Martin
dc.date.accessioned2017-06-07T15:55:59Z
dc.date.available2017-06-07T15:55:59Z
dc.date.issued2017-05-27
dc.identifierKOS-587864858005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69447
dc.description.abstractTato bakalářská práce si klade za cíl z vodohospodářského hlediska analyzovat část povodí Blšanky. Tato analýza je zaměřená na zaniklá vodní díla či díla stávající, avšak nacházející se ve špatném a nepoužitelném stavu. Výstupem analýzy jsou vybraná vodní díla, která jsou následně hodnocena z různých hledisek. Vodní dílo, jenž získalo nejvyšší hodnocení se jeví jako k obnově nejvhodnější a je dále podrobněji řešeno. Řešení spočívá v popisu lokality vodního díla, stanovení N-letých průtoků a samotného technického řešení vodního díla. Technické řešení zahrnuje návrh tělesa hráze, funkčních objektů, bezpečnostního přelivu a vodohospodářského řešení nádrže.cze
dc.description.abstractThe objective of this bachelor thesis is an analysis of a part of the Blšanka basin from the water management aspect. This analysis is focused on defunct hydraulic structures or existing structures, but in a bad and unusable state. The output of the analysis is a proposal of hydraulic structures, further evaluated from various points of view. The hydraulic structure which received the highest rating, seems to be the most appropriate and is further elaborated. The solution consists in description of the hydraulic structure location, the determination of N-year water flows and finally a technical solution of the selected hydraulic structure. The technical solution includes a design of a dam, functional objects, a spillway and a water management solution of the reservoir.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmalá vodní nádrž, Blšanka, obnova, rekonstrukce, hráz, rybníkcze
dc.subjectsmall water reservoir, Blšanka river, renewal, reconstruction, dam, pondeng
dc.titleStudie obnovy vodních děl v povodí Blšanky na Podbořanskucze
dc.titleAnalysis the renewal of hydraulic structures in the Blšanka basineng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeSvejkovský jan
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrotechnikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record