Show simple item record

Hydropower use of a residual head of HPP Vydra

dc.contributor.advisorNowak Petr
dc.contributor.authorVodrážková Lucie
dc.date.accessioned2017-06-07T15:53:18Z
dc.date.available2017-06-07T15:53:18Z
dc.date.issued2017-05-28
dc.identifierKOS-587864600705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69328
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou využití zbytkového spádu malé vodní elektrárny Vydra, nacházející se v obci Čeňkova Pila v CHKO Šumava. Cílem práce je zvolit vhodné koncepční řešení a následně navrhnout parametry soustrojí pro využití tohoto zbytkového spádu. Při návrhu je nutné přihlédnout na požadavek neomezit provoz stávající elektrárny při realizaci a provozu zvoleného řešení. Vzhledem k možnostem lokality byl zvolen koncept snadno demontovatelného ponořeného soustrojí bez regulace oběžného a rozváděcího kola. V této práci je uvažována varianta s možností úpravy provozu stávající elektrárny a varianta dvou vyměnitelných turbín pro vodné a suché období v roce. Zvolené koncepční řešení je následně ekonomicky zhodnoceno.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on how to use a residual head on small hydropower plant Vydra, situated in Čeňkova Pila in protected landscape area of Šumava. The goal of the thesis is to choose appropriate conceptual solution and to propose parameters of turbine unit for usage of this residual head. It's necessary to consider the requirement of keeping a flow of actual powerplant during the realization and a flow of the chosen concept in the proposal. Considering the options of the locality, a concept of easy demountable submerged turbine unit without a regulation of runner and guide vanes was chosen. A variant with a possibility of modified flow regime of current powerplant and a variant with two exchangeble runners for wet and dry period were considered in this thesis. The chosen conceptual solution was economically evaluated.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectmalá vodní elektrárna, hydroenergetický potenciál, zbytkový spád, ponorné soustrojí bez regulacecze
dc.subjectsmall hydropower plant, hydroenergetic potential, residual head, submerged turbine uniteng
dc.titleHydronergetické využití zbytkového spádu MVE Vydracze
dc.titleHydropower use of a residual head of HPP Vydraeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeLAGNER vÁCLAV
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrotechnikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record