Show simple item record

Implementation design for identification system in CTU access control systems

dc.contributor.advisorKaliková Jana
dc.contributor.authorAushev Murad
dc.date.accessioned2017-06-07T14:28:56Z
dc.date.available2017-06-07T14:28:56Z
dc.date.issued2016-08-25
dc.identifierKOS-593779819305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69079
dc.description.abstractBakalářská práce na téma návrh implementace identifikačního systému pro přístupové systémy ČVUT je zaměřena na hodnocení vybraných biometrických metod z hlediska použitelnosti pro ČVUT. Pozornost je věnována spolehlivosti, pořizovací ceně, komfortu a rychlosti. Cílem práce je analyzovat současný stav a zpracovat návrh implementace nejvhodnější biometrické metody jako přídatného identifikátoru k id kartě pro zvýšení bezpečnosti určitých prostor ČVUT.cze
dc.description.abstractThe thesis has a topic implementation design for identification system in CTU access control systems and it is focused on evaluation of usability for CTU selected biometric methods. Attention is paid to the reliability, cost, convenience for users and rapidity. The aim is to analyze the current state and prepare a proposal for the implementation of the most appropriate biometric methods as adjunctive identifier for id card to increase security of certain areas of CTU.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectBiometrie, identifikace, identifikační metoda, otisk prstů, geometrie ruky, duhovka, sítnice, žíly, snímání, senzor, rozpoznávánícze
dc.subjectBiometrics, identification, identification method, fingerprint, hand geometry, iris, retinal, vein, scanning, sensor, recognitioneng
dc.titleNávrh implementace identifikačního systému pro přístupové systémy ČVUTcze
dc.titleImplementation design for identification system in CTU access control systemseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-01-18
dc.contributor.refereeNovák Jaroslav
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika dopravy a telekomunikacícze
theses.degree.grantorústav aplikované informatiky v dopravěcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record