Show simple item record

Parking - Analysis of Parking Vehicles

dc.contributor.advisorSchmidt Drahomír
dc.contributor.authorŘezáč Jindřich
dc.date.accessioned2017-06-07T14:28:56Z
dc.date.available2017-06-07T14:28:56Z
dc.date.issued2016-11-30
dc.identifierKOS-587864449905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69078
dc.description.abstractABSTRAKT Předmětem teoretické části diplomové práce je vypracování teorie o parkovacích a odstavných plochách včetně jejich navrhování. Dále se v práci zabývám možnostmi využití dostupných technologií pro zjišťování obsazenosti, zaměřením polohy vozidel na parkovacích stáních s následným zpracování naměřených dat a základním vyhodnocením polohy zaparkovaných vozidel. Předmětem praktické části je analýza naměřených dat z dlouhodobého měření měřícím kolečkem formou výsledných tabulek a výkresů, dále analýza a vyhodnocení parkovacích domů a placených parkovacích ploch ve městě. Pro praktická vyhodnocení byla využita oblast Mladé Boleslavi.cze
dc.description.abstractABSTRACT Subject of the theoretical part of this thesis is to develop a theory about parking and parking areas, including their design. Furthermore, I am focusing on the possibilities of using available technologies to detect occupancy, measuring the position of vehicles on parking lots followed by data processing with a basic evaluation of the position of the parked vehicles. The subject of the practical part is the analysis of the measured data from long-term measurement measuring wheel through the resulting tables and drawings as well as analysis and evaluation of parking houses and paid parking areas in the city. For practical evaluation was used area of Mlada Boleslav.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectParkovací a odstavné plochy, hromadné garáže, RDS - TMC, dopravní detektory, údaje z plovoucích vozidel, zdroje dopravních dat, JSDI, NDIC, parkovací domycze
dc.subjectParking and parking areas, collective garages, RDS - TMC, traffic detectors, Floating car data, sources of traffic data, JSDI, NDIC, parking houseseng
dc.titleParkování - analýza stojících vozidelcze
dc.titleParking - Analysis of Parking Vehicleseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-01-18
dc.contributor.refereeMaršík Josef
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav soudního znalectví v dopravěcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record