Show simple item record

Conversion of Tip sport arena for the library

dc.contributor.advisorKopřiva Miloš
dc.contributor.authorMarx Jan
dc.date.accessioned2017-06-07T13:55:47Z
dc.date.available2017-06-07T13:55:47Z
dc.date.issued2017-05-21
dc.identifierKOS-695600219705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69029
dc.description.abstractCÍLEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE UKÁZAT MOŽNÉ REÁLNÉ ŘEŠENÍ NA VYUŽITÍ STARÉ HALY A VE SPOJENÍ S URBANISMEM PŘIVÉST LIDI DO TOHOTO ÚZEMÍ A NABÍDNOUT JIM MOŽNOSTÍ KAŽDODENNÍHO VYUŽITÍ DIPLOMOVÝ PROJEKT SE ZABÝVÁ KONVERZÍ SPORTOVNÍ HOKEJOVÉ HALY NA VÝSTAVIŠTI, NA PRAZE 7. OBLAST BYLA VYTVOŘENA PŘI ZEMSKÉ VÝSTAVĚ V ROCE 1891 A DNES SE POTÝKÁ S PROBLEMATICKÝM ZAČLENĚNÍM DO MĚSTSKÉ ČÁSTI. TO JE VYVOLÁNO FAKTEM, ŽE Z JEDNÉ STRANY JE OBLAST JEMNĚ ROZDROBENA DO PARKU STROMOVKA, ZE SEVERU OHRANIČENA ŘEKOU VLTAVOU A ZE ZBYLÝCH STRAN PŘÍSNĚ VYMEZENA ŽELEZNIČNÍ TRATÍ. SAMOTNÁ KONVERZE SPOČÍVÁ VE ZMĚNĚ FUNKCÍ Z NÁRAZOVÉHO VRCHOLOVÉHO HOKEJE NA POLYFUNKČNÍ OBJEKT S KAŽDODENNÍM VYUŽITM, SLOUŽÍCÍ VEŘEJNOSTI JAKO VEŘEJNÉ BRUSLIŠTĚ, GALERIE, ZÁCHYTNÝ PARKOVACÍ BOD, KNIHOVNA, OBCHODNÍ CENTRUM A DALŠÍ. PRÁCE JE POJATA JAKO KOMPLEXNÍ PROJEKT STUDIE A V ČÁSTECH ODPOVÍDÁ DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. V PROJEKTU JE STAVBA POJEDNÁNA Z HLEDISKA ARCHITEKTONICKÉHO, KONSTRUKČNÍHO, STATICKÉHO A TECHNICKÉHO.cze
dc.description.abstractTHE AIM OF THIS DIPLOMA PROJECT IS TO DEMONSTRATE A REAL SOLUTION OF UTILIZATION OF OLD ICE-HOCKEY HALL, TO MOTIVATE PEOPLE VISIT THIS PLACE AND PROVIDE THEM POSSIBILITIES OF EVERYDAY USAGE. DIPLOMA THESIS IS FOCUSED ON CONVERSION OF SPORT HALL, LOCATED IN PRAGUE 7. THE AREA WAS BUILT DURING COUNTRY EXHIBITION IN 1891 AND NOWADAYS HAS INTEGRATION PROBLEMS WITH SURROUND AREA. IT IS CAUSED BY SLOW SPREADING INTO PARK AREA. IT BORDERS WITH VLTAVA RIVER ON THE NORTH AND THE REST OF DIRECTIONS ARE CLOSED BY TRAIN RAILS. THE CONVERSION ITSELF IS BASED ON FUNCTIONAL CHANGE FROM IRREGULAR OCCUPATION OF ICE HOCKEY HALL TO POLYFUNCTIONAL BUILDING WITH REGULAR USAGE. IT MAY SERVE FOR GENERAL PUBLIC AS ICE SKATING PLACE, GALLERY, PARKING LOT, LIBRARY, SHOPPING MALL, ETC. THE THESIS IS CONCEIVED AS A COMPLEX STUDY PROJECT AND IN SOME PARTS OF PROJECT IS DESIGNED FOR BUILDING PERMITIONS. THE STRUCTURE IS WRITTEN UP IN ARCHITECTURAL, CONSTRUCTIONAL, STATIC AN TECHNICAL PARTSeng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectKONVERZE,TIPSPORT ARENA,BRUSLENÍ,GALERIE,SKOŘEPINAcze
dc.subjectCONVERSION,TIPSPORT ARENA,ICE SCATING,ETFE,GALLERYeng
dc.titleKonverze Tip sport arény na Výstavišti pro provozy knihovnycze
dc.titleConversion of Tip sport arena for the libraryeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-26
dc.contributor.refereeFetterle Hynek
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record