Show simple item record

Family House

dc.contributor.advisorKuklíková Anna
dc.contributor.authorPůhon Patrik
dc.date.accessioned2017-06-07T13:55:42Z
dc.date.available2017-06-07T13:55:42Z
dc.date.issued2017-05-25
dc.identifierKOS-695600054005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69026
dc.description.abstractPráce se zabývá stavebně technickým a konstrukčním řešením rodinného domu dle zadání. Cílem práce je návrh a posouzení konstrukce, které se co nejvíce blíží předloze. Práce je rozdělena na technický popis konstrukce, statický počet zabývající se návrhem a posouzením jednotlivých prvků stavby, výkresovou dokumentaci a přílohy obsahující především návrh střešní konstrukce, která je tvořena příhradovými vazníky s prolisovanými trny.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with construction and technical design of a family house according to the assignment. The aim of the thesis is to design and assess the design as close as possible to the original. The work is divided into a technical description of the structure, a static number dealing with the design and assessment of individual building elements, drawing documentation and annexes containing mainly the design of the roof structure, which is made up of trusses with mending plates.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPříhradový vazník s prolisovanými trny,sloupek,konstrukce,nosník,dřevostavbdřevostavbacze
dc.subjectTruss with mending plates,timber structure,column, beameng
dc.titleRodinný důmcze
dc.titleFamily Houseeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-06-30
dc.contributor.refereeKuklík Petr
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record