Show simple item record

New Mining Point Field in Gallery no.1 in Jáchymov

dc.contributor.advisorJiřikovský Tomáš
dc.contributor.authorSeidl Jan
dc.date.accessioned2017-06-07T13:53:42Z
dc.date.available2017-06-07T13:53:42Z
dc.date.issued2017-05-28
dc.identifierKOS-593779795905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68952
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá základním důlním bodovým polem Štoly č. 1. Cílem práce je vytvoření, zaměření a připojení bodového pole do závazných systémů SJTSK a Bpv. V rámci práce bylo provedeno zaměření polygonového pořadu, připojení metodou GNSS, zpracování naměřených dat, výpočetní práce s následným vyrovnáním a grafické reprezentování výsledků pomocí geodetických údajů.cze
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis is engaged in fundamental mining point field in Gallery no. 1. The goal of this project is creation, measurement and connection of point field into binding coordinate system S-JTSK and Bpv. Part of this was done using measurement by traverse, connection with the GNSS, data processing, calculation work followed by adjustment and graphical demonstration of results with geodetic data.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPolygonový pořad, Štola č. 1, důlní měřictví, geodézie v podzemí, GNSS, prostorová síť, vyrovnání, připojovací měření, velmi přesná nivelacecze
dc.subjectTraverse, No. 1 Gallery, mine surveying, underground survey, GNSS, spatial network, adjustment, connection measurement, high-precision levelingeng
dc.titleNové důlní bodové pole Štoly č.1 v Jáchymověcze
dc.titleNew Mining Point Field in Gallery no.1 in Jáchymoveng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-06-29
dc.contributor.refereeHánek Pavel
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorkatedra speciální geodéziecze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record