Show simple item record

Family House

dc.contributor.advisorLédl Petr
dc.contributor.authorVočková Hana
dc.date.accessioned2017-06-07T13:51:39Z
dc.date.available2017-06-07T13:51:39Z
dc.date.issued2017-05-28
dc.identifierKOS-587864388505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68863
dc.description.abstractZadáním bylo navrhnout rodinný dům v Praze na Hanspaulce. Dům je solitérní a nachází se v ulici Neherovská. Oblast Hanspaulka je již od dvacátých let minulého století známá vyznamnými funkcionalistickými stavbami. Objekt je ze všech tří stran obklopen nově vznikající zástavbou rodinných domů, z čelní strany bude příjezd do garáže a přístup do domu. Výsledná podoba domu vznikla z konceptu využít co nejvíce výhledu na Prahu a Pražský hrad z obytných prostor a z opačné strany domu zajistit intimitu pro relaxaci rodiny na zahradě. Požadavkem byla i celková prostornost objektu s dostatkem místa pro společné setkávání rodiny. Proto byly zvoleny plně funkční celky. V přízemí je otevřená obývací místnost s kuchyní a jídelním prostorem. Dále pak baletní sálek a pracovna. V přízemí se také nachází samostatná bytová jednotka. V patře pak v levé části dva dětské pokoje. Byl utvořen prostor pro knihovnu a klavírem a na ně navazující koupelny a ložnice rodičů. Zahrada byla navržena na severozápadní straně, oddělena od okolní zástavby vzrostlou zelení.cze
dc.description.abstractThe assignment was to design a family house in Prague in Hanspaulka. The house is solitary and is located in Neherovska Street. Since the 1920s, the Hanspaulka area has been known for its significant functionalist buildings. The building is surrounded on three sides by a newly built family house, from the front of which will be a garage entrance and access to the house. The resulting appearance of the house was based on the concept of taking the most outlook on Prague and the Prague Castle from the living quarters and from the opposite side of the house to ensure intimacy for relaxing the family in the garden. The total room size of the building with plenty of room for family meeting was also required. Therefore, first functional units were selected. On the ground floor there is an open living room with a kitchen and a dining area. Next, a ballet and a room. On the ground floor there is also a separate apartment unit. Upstairs there are two children's rooms on the left. A library and piano space was created, and the adjoining bathrooms and parents' bedrooms. The garden was designed on the northwest side, separated from the surrounding greenery.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectHanspaulka, dynamika, relaxace, liniecze
dc.subjectHanspaulka, dynamics, relaxiation, lineeng
dc.titleRodinný důmcze
dc.titleFamily Houseeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-06-27
dc.contributor.refereeKročák Jaromír
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record