Zobrazit minimální záznam

Family House, Jičín

dc.contributor.advisorŠenberger Tomáš
dc.contributor.authorZemanová Kateřina
dc.date.accessioned2017-06-07T13:51:03Z
dc.date.available2017-06-07T13:51:03Z
dc.date.issued2017-05-29
dc.identifierKOS-587864230205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68835
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je návrh městského rodinného domu v Jičíně. Jedná se o lokalitu Pod Čeřovkou, na místě bývalých kasáren. Plocha řešené rohové parcely je 520 m2 a orientace příjezdové komunikace je jihovýchodní. Z jižní strany k řešené parcele přiléhá park, který je dán urbanistickou studií území. Tvarové řešení vychází z charakteru pozemku a orientace. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. V patře se nachází malířský ateliér, který je propojen s nejvyšší částí zahrady a má oddělený vstup pro hosty. Ze vstupní částí domu se otevírá prostorná plocha obývacího pokoje s kuchyní a jídelnou, která je otevřená prosklenými plochami na jihozápad a do zahrady. V přízemí se dále nachází ložnice pro rodiče. Dětské pokoje jsou umístěny v patře a propojeny se zelenou střechou nad obývacím pokojem. Bílá strukturovaná fasáda je doplněna dřevěnými stínícími prvky.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis is the design of an urban family house in Jičín. It is a site Pod Čeřovkou, on the site of the former barracks. The area of ??the corner plot is 520 m2 and the orientation of the access road is southeast. From the southern side to the parcel is the park, which is given by the urban study of the area. The shape solution is based on the nature of the plot and the orientation. The family house is designed for a four-member family. The building has two above-ground and one underground floors. On the upper floor is a painter's studio, which is connected to the highest part of the garden and has a separate entrance for the guests. From the entrance of the house opens to a spacious living room area with kitchen and dining room, that is open with glass areas to the southwest and to the garden. On the ground floor there is a bedroom for parents. The children's rooms are located on the first floor and connected to the green roof above the living room. The white structured facade is complemented by wooden shading elements.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectRodinný dům,Jičín,bílý ,dřevo,městskýcze
dc.subjectJičín,Family house,white,wood,urbaneng
dc.titleRodinný dům, Jičíncze
dc.titleFamily House, Jičíneng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-06-28
dc.contributor.refereeHulec Mikuláš
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam