Show simple item record

Study of building of small water reservoir by Vlachovo Březí (ditr. Prachatice)

dc.contributor.advisorDavid Václav
dc.contributor.authorBauer Petr
dc.date.accessioned2017-06-07T13:44:06Z
dc.date.available2017-06-07T13:44:06Z
dc.date.issued2017-05-28
dc.identifierKOS-587864942005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68735
dc.description.abstractHlavním předmětem práce je návrh optimálního řešení malé vodní nádrže na pozemku soukromého investora u obce Vlachovo Březí. V úvodu studie je popsán řešený pozemek a jeho blízké okolí. Dále je řešen výpočet návrhového průtoku. Následuje vyhodnocení zrni-tostního rozboru zeminy v prostoru budoucí nádrže. V další části studie jsou ve dvou varian-tách popsány jednotlivé stavební objekty a provedené výpočty. Na závěr jsou řešeny možnosti financování stavby v rámci dostupných dotačních titulů.cze
dc.description.abstractThe main subject of this final work is the design of an optimal solution of a small water reservoir on the land of a private investor by the village Vlachovo Březí. At the beginning of the study, the solved land and its surroundings is described. The calculation of the design flow is also solved. This is followed by an evaluation of the grain soil analysis in the area of the future tank. In the next part of this work, the individual building objects and the other calculations are described in two variants. Finally, the possibilities of financing the construction within the available grant are solved.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectprůtok, dotace,malá vodní nádržcze
dc.subjectflow,grant,small water reservoireng
dc.titleStudie výstavby MVN u obce Vlachovo Březí (okr. Prachatice)cze
dc.titleStudy of building of small water reservoir by Vlachovo Březí (ditr. Prachatice)eng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-06-19
dc.contributor.refereeDočkal Martin
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record