Show simple item record

Study of waste water disposal of Nebahovy village

dc.contributor.advisorSynáčková Marcela
dc.contributor.authorŠtroblová Eva
dc.date.accessioned2017-06-07T13:43:38Z
dc.date.available2017-06-07T13:43:38Z
dc.date.issued2017-05-09
dc.identifierKOS-587864714005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68710
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá studií odvádění a čištění odpadních vod z obce Nebahovy. Ke zpracování tohoto tématu dochází z důvodu špatného stavu dosavadní kanalizace v obci a chybějící čistírny odpadních vod. Studie ukazuje možné řešení těchto problémů. V teoretické části studie je podrobněji zpracováno téma stokování a čištění odpadních vod. V poslední části práce jsou navržena řešení odvádění a čištění odpadních vod pro jednotlivé části obce. Obec Nebahovy se skládá z pěti obcí ? Nebahovy, Zdenice, Jelemek, Kralovice, Lažišťka. V obci Nebahovy jsem navrhla kanalizaci tlakovou, v obci Zdenice kanalizaci oddílnou splaškovou. Ve zbylých třech obcích se pro nízký počet obyvatel nevyplatí budovat novou kanalizaci. Čistírny odpadních vod by byly umístěny v obci Nebahovy a Zdenice. V závěru práce jsem vyčíslila orientační investiční náklady.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis solves study of drainage and wastewater treatment from village Nebahovy. This subject is solved because there is a sewerage system in a bad condition and no sewage treatment plant in the village Nebahovy. The study shows some of the solutions to solve these problems. There is detailed description of sewerage system and sewage treatment in the theoretical part of study. In the last part of study there are some solutions of drainage and wastewater treatment for individual parts of village. The village Nebahovy is comprised of five other villages ? Nebahovy, Zdenice, Jelemek, Kralovice and Lažišťka. I have designed pressure sewerage system for village Nebahovy and separate sewage system for village Zdenice. In the other three villages there are low population and it is not efficient to build a new sewage system. Wastewater treatment plants should be located in villages Nebahovy and Zdenice. In the conclusion of my thesis I have counted orientation investment costs.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectstoková síť, čištění odpadních vod, oddílná splašková soustava, tlaková kanalizace, Nebahovstoková síť, Nebahovycze
dc.subjectsewer network, waste-water treatment plant, separate sewerage system, pressure drainage system, Nebahovy?sewer network, Nebahovy?eng
dc.titleStudie odvádění a čištění odpadních vod obce Nebahovycze
dc.titleStudy of waste water disposal of Nebahovy villageeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-06-27
dc.contributor.refereeDvořáková Renata
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record