Show simple item record

Discrete Energy Minimization with Global Constraints

dc.contributor.advisorPrůša Daniel
dc.contributor.authorUlitin Valerii
dc.date.accessioned2017-06-07T09:45:07Z
dc.date.available2017-06-07T09:45:07Z
dc.date.issued2017-05-25
dc.identifierKOS-695599637405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68494
dc.description.abstractVýsledkem této práce jsou algoritmy umožňující segmentaci sekvence podobných obrázků, kdy uživatel anotuje pouze jeden obrázek ze sekvence. Takové algoritmy můžou být přínosné při zpracování velkého množství dat. Vytvořená řešení poskytují možnost na základě jednoho vygenerovaného barevného modelu úspěšně segmentovat podobné scény. Cílem této práce je návrh algoritmů, které by efektivně řešily problém segmentace velké množiny podobných obrázků. Práce prezentuje dva takovéto algoritmy, jež dokážou zlepšit (minimalizovat) celkovou energii při provedení segmentace na sekvenci obrázků. První algoritmus využívá metody půlení intervalu při hledání nejoptimálnější hodnoty Delta, jež je pak odečtena od unárních vah každého pixelu. Tento algoritmus dokáže pracovat i s více značkami, a to tak, že využívá metodu alfa expanze. Druhý algoritmus provádí tzv. prohození pixelů s využitím hald, kde v každém prohazování se snaží zmenšit celkovou energii segmentace a je primárně používán pouze v případě selhání prvního algoritmu.cze
dc.description.abstractThe results of this work are algorithms that allow a segmentation of the sequence of similar images, where user annotates just one image from the sequence. These algorithms can be useful while dealing with large amount of data. Created solutions provide the ability to segment similar scenes based on the one generated color model. The goal of this work is to find algorithms that would effectively solve the problem of segmentation of the image sequences of one scene, where the color model is generated only for few images. A knowledge of the foreground pixels number is assumed. Two algorithms suitable for this task are presented. The first algorithm uses the bisection method to find the most optimal value Delta, which will then be subtracted from the unary weights of each pixel. This algorithm can work with multiple labels by using the alpha expansion method. The second algorithm performs so-called pixel swapping using heaps, where it tries to reduce overall segmentation energy while fulfilling the global constraints and it is primarily used only when the first one fails.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectMinimalizace energie, grafové algoritmy, minimální řez, maximální tok, segmentace obrázkůcze
dc.subjectEnergy minimization, graph algorithms, minimum cut, maximum flow, image segmentationeng
dc.titleMinimalizace diskrétní energie s globálními omezenímicze
dc.titleDiscrete Energy Minimization with Global Constraintseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-12
dc.contributor.refereeMatoušek Martin
theses.degree.disciplinePočítačové vidění a digitální obrazcze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record