Show simple item record

Acoustic Investigation of Stress Patterns Using Read Passages in Patients with Degeneration of CNSdc.contributor.advisorTykalová Tereza
dc.contributor.authorKohoutová Lada
dc.date.accessioned2017-06-07T09:44:14Z
dc.date.available2017-06-07T09:44:14Z
dc.date.issued2017-05-25
dc.identifierKOS-695599613405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68456
dc.description.abstractNarušená schopnost vyjadřovat důraz v řeči je charakteristická pro hypokinetickou a ataxickou dysartrii spojenou s Parkinsonovou nemocí (PN) a roztroušenou sklerózou (RS). V této studii jsme se zaměřili na kvantifikování důrazu v řeči s použitím vhodných akustických veličin. Konkrétně jsme analyzovali slovní důraz z čtených promluv 30 PN a 30 RS pacientů a 30 zdravých kontrol. Provedli jsme akustické analýzy měření základní hlasivkové frekvence (F0), intenzity a délky trvání slabik. Dále jsme využili parametr nazývaný stress pattern index (SPI), který uvažuje všechny základní akustické veličiny spojené s důrazem - intenzitu, délku trvání a F0. V rámci studie jsme též navrhli algoritmus pro výpočet hodnoty SPI z každé slabiky z textu. Akustické analýzy byly provedené na sadách zdůrazněných a nezdůrazněných slabik a poměru hodnot pro zdůrazněné a nezdůrazněné slabiky. Přestože jsme neodhalili žádný významný rozdíl mezi zdravými kontrolami a PN pacienty, výsledky analýzy SPI ukázaly, že RS pacienti měli sklon zdůrazňovat slabiky nadměrně a do stejné míry. Analýza F0 poukázala na to, že RS pacienti rozšířili svůj rozsah F0 za účelem vyjádření důrazu na slabikách. V případě RS pacientů jsme dále zjistili, že i jejich rozsah intenzity byl nadměrný v porovnání se zdravými kontrolami. Konečně, analýza délky trvání slabik ukazovala na výskyt tzv. scanning speech u pacientů s RS.cze
dc.description.abstractDeviations in production of stress patterns in speech are characteristic for hypokinetic and ataxic dysarthria associated with Parkinson's disease (PD) and multiple sclerosis (MS), respectively. In this study, we aimed to quantify deficits in stress patterns in speech using appropriate acoustic variables. In particular, we analysed stress patterns in 30 PD and 30 MS patients, compared to 30 healthy controls (HC) using a speaking task of passage reading. We performed acoustic analyses of the measurement of fundamental vocal frequency (F0), intensity, and duration. Furthermore, we employed a parameter termed the stress pattern index (SPI) which reflects effects of all basic acoustic quantities related to stress, i.e. intensity, duration and F0. We also designed an algorithm that calculated SPI values in syllables in the passage. The acoustic analyses were performed on a set of selected stressed and unstressed syllables separately, and on the ratio of the values for stressed and unstressed syllables. Although we did not find any significant differences between HC subjects and PD patients, our results of the SPI analysis showed that our MS patients tended to stress syllables excessively and equally. The analysis of F0 suggested that MS patients extended their F0 range in order to convey stress on syllables. We also found excess variation in intensity in MS patients. Finally, the analysis of duration indicated presence of scanning speech in our MS patients.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdysartrie,akustická analýza,slovní přízvuk,Parkinsonova nemoc,roztroušená sklerózacze
dc.subjectDysarthria,Acoustic analysis,Stress patterns,Parkinson's disease,Multiple sclerosiseng
dc.titleAkustická analýza slovního důrazu s využitím čtených promluv u pacientů s poruchou CNScze
dc.titleAcoustic Investigation of Stress Patterns Using Read Passages in Patients with Degeneration of CNSeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-06-14
dc.contributor.refereeBořil Tomáš
theses.degree.disciplineMultimediální technikacze
theses.degree.grantorkatedra radioelektronikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record