Show simple item record

Camera Based Vibration Sensing Systemdc.contributor.advisorFischer Jan
dc.contributor.authorVodseďálek Jakub
dc.date.accessioned2017-06-07T09:43:31Z
dc.date.available2017-06-07T09:43:31Z
dc.date.issued2017-05-24
dc.identifierKOS-587865128205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68420
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem a realizací systému pro snímání vibrací s využitím obrazové informace z CMOS senzoru. CMOS senzor je řízen mikrořadičem z řady STM32, který má za úkol řízení odběru snímků v přesně definované okamžiky odvozené z předpokládané frekvence vibrací. Použitím metod zpracování obrazu je následně z obrazové informace získán průběh polohy měřeného objektu. Výsledkem je potom informace o amplitudě měřených vibrací. V rámci práce jsou vytvořeny programy pro mikrořadič a nadřazené PC. Cílem je především ověření možností detekce vibrací pomocí informace z obrazového CMOS senzoru.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the design and implementation of a vibration sensing system using image information from the CMOS sensor. The CMOS sensor is controlled by the STM32 series microcontroller, which has the task of controlling the sampling at precisely defined moments derived from the expected vibration frequency. Using image processing methods, the position waveform of the measured object is then acquired from the image information. The goal is then to compute the amplitude of the measured vibrations. The programs for microcontroller and parent PC are created within the work. The main objective is to verify the possibilities of detecting vibrations using information from a CMOS image sensor.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSTM32F429, CMOS obrazový senzor, detekce vibrací, virtual COM port, vibrace, stroboskopické snímkování, zpracování obrazu, hranová detekcecze
dc.subjectSTM32F429, CMOS image sensor, vibration sensing, virtual COM port, vibration, stroboscopic capture, image processing, edge detectioneng
dc.titleKamerový systém pro snímání vibracícze
dc.titleCamera Based Vibration Sensing Systemeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-06-13
dc.contributor.refereeHavle Otto
theses.degree.disciplineSenzory a přístrojová technikacze
theses.degree.grantorkatedra měřenícze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record