Show simple item record

Motorcycle Handling Through a Curve - Application in Forensic Sciencedc.contributor.advisorLenková Alžběta
dc.contributor.authorHradecká Lucie
dc.date.accessioned2017-04-25T17:39:34Z
dc.date.available2017-04-25T17:39:34Z
dc.date.issued2016-11-28
dc.identifierKOS-587864736205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68208
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce "Jízda motocyklu v oblouku z pohledu soudního znalectví" je postup a metodika měření úhlů klopení motocyklu v obloucích. Tyto hodnoty jsou důležité pro analýzu nehod v soudním znalectví. Část práce je věnována statistikám nehodovosti a jízdní dynamice motocyklu se zaměřením na pohyb motocyklu při průjezdu obloukem. V další kapitole jsou sepsány faktory, které ovlivňují motocykl během jízdy. Nejedná se totiž pouze o konstrukci motocyklu, ale také o vlivy prostředí a vliv jezdce. Součástí práce je aplikace snímacího zařízení pro jízdní dynamiku a ověření metodiky stanovené v bakalářské práci. Naměřené hodnoty jsou zpracovány do tabulek a grafických výstupů pro vzájemné porovnání jezdců.cze
dc.description.abstractThe subject of the master thesis "Motorcycle Hangling Through a Curve - Application in Forensic Science" is the process and methodology of measurement of motorcycle roll angle in the road curves. These values of roll angles are important for accident analysis. Part of the thesis is devoted to the statistics of accidents and motorcycle handling focused on movement of motorcycle in the road curves. The next part defines the factors, which influence the motorcycle handling. It's not only constructions of motorcycle, but the environmental influences and the influence of the rider too. Another part of the thesis is application of sensors for motorcycle handling and verification of metodology determined in the bachelor thesis. The measured values are processed in tables and graphic outputs for comparsion between riders.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdynamika motocyklu, snímače pro jízdní dynamiku motocyklu, faktory ovlivňující jízdu motocyklu v oblouku, úhel klopení motocyklucze
dc.subjectmotorcycle handling, sensors for motorcycle handling, factors influencing motorcycle handling through a curve, motorcycle roll angleeng
dc.titleJízda motocyklu v oblouku z pohledu soudního znalectvícze
dc.titleMotorcycle Handling Through a Curve - Application in Forensic Scienceeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-01-18
dc.contributor.refereeDvořák Jakub
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav soudního znalectví v dopravěcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record