Show simple item record

The Reporting of the Engineering Commercial Corporationdc.contributor.advisorBeran Theodor
dc.contributor.authorPoliščuk Štěpán
dc.date.accessioned2017-04-25T17:37:21Z
dc.date.available2017-04-25T17:37:21Z
dc.date.issued2017-01-30
dc.identifierKOS-587864462805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68120
dc.description.abstractPředmětem Bakalářské práce je analýza současného pojetí reportingu v podnikové praxi a navržení doporučeného obsahu podnikového reportu. V první části práce jsou zpracovány teoretické základy pro reporting, který zahrnuje množství ekonomických disciplín a je sám součástí controllingu. V další části své práce jsem představil společnost Grumant s.r.o., přes kterou jsem svoji práci zhotovil a které patří mé připomínky a doporučení. Dále jsem provedl analýzu rozvahy společnosti, jejích položek aktiv, pasiv a dále také analýzu vývoje hospodářského výsledku společnosti. Analytická část také obsahuje ukázkový report, generovaný ve vnitropodnikovém systému společnosti, který mi byla společnost ochotna poskytnout pro svoji práci. Na základě poznatků a informací, získaných z interního prostředí společnosti, jsem sestavil doporučení a navrhl rozšíření reportingu společnosti.cze
dc.description.abstractThe object of my bachelor thesis is to analyse current state of company's reporting system and to create a recommendation of the content of company's reporting system. In the first part of my thesis I have made an introduction to the elements of reporting, which includes many economic specializations and is one of the parts of controlling. In the next part of my thesis I have introduced Grumant Ltd. Next I have analysed current state of the accounting balance-sheet and profit of the company throughout the years. Analytic part also includes a sample report, which I had received from the company. Based on the gathered information and my knowledge I have made recommendations to the reporting of the company.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectreporting, vnitropodnikové výkaznictví, účetnictví, finanční účetnictví, manažerské účetnictví, finanční analýza, controlling, controller, kalkulace, rozpočetnictví, SWOT analýzacze
dc.subjectreporting, internal reporting, accounting, financial accounting, management accounting, financial analysis, controlling, controller, calculation, budgeting, SWOT analysiseng
dc.titleReporting strojírenské obchodní korporacecze
dc.titleThe Reporting of the Engineering Commercial Corporationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-02-14
dc.contributor.refereeYavorská Taťána
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record