Show simple item record

Economical performance of construction projects in the transportation construction

dc.contributor.advisorTomek Aleš
dc.contributor.authorKrejčí Martin
dc.date.accessioned2017-04-25T17:36:15Z
dc.date.available2017-04-25T17:36:15Z
dc.date.issued2017-01-08
dc.identifierKOS-695600220705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68077
dc.description.abstractTato práce se zabývá systémem ekonomického sledování zakázek v oboru dopravního stavitelství. V první části jsou popsány jednotlivé činnosti týkající se spravování této agendy, jedná se především o účtování o stavebních pracích, fakturaci ve stavebnictví, daň z přidané hodnoty a její vliv na stavební práce, role bankovních záruk, fungování společnosti bez právní subjektivity, smluvní vztahy mezi objednatelem a dodavatelem a manažerské účetnictví ve stavební firmě. V druhé části práce je popsán manuál a sestaven checklist, který slouží jako návod pro ekonomické řízení stavebních zakázek v praxi. Tento checklist je rozdělený podle činností, které jsou prováděny v průběhu stavební zakázky, mezi které patří hlavně fakturace provedených prací, kontrola nákladových faktur, placení, řešení pohledávek apod.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on economical performance of construction projects in the transportation construction. The first part covers activites that needs to be carried out while managening this agenda which mostly consists of book keeping, construction billing, Value Added Tax and its impact on construction works, bank guarantees, joint venture, contractual relationship between customer and general contractor and managerial accounting in construction business. The second part contains a manual and a checklist, which should help to manage the economics of construction projects. This checklist contains each activity that is carried out while construction project is being processed. It mostly consists of billing, costs approving, subcontractor payments, receivables handling etc.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectEkonomické sledování stavební zakázky, náklady, výnosy, fakturace, účtování, daň z přidané hodnoty, bankovní záruka, společnost bez právní subjektivity, placenícze
dc.subjectEconomical performance of construction projects, Costs, Revenues, Billing, Value Added Tax, Bank guarantee, Joint Venture, Payments ,Bookkeepingeng
dc.titleEkonomické sledování stavební zakázky v oboru dopravních stavebcze
dc.titleEconomical performance of construction projects in the transportation constructioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-02-06
dc.contributor.refereeČásenský Martin
theses.degree.disciplineProjektový management a inženýringcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record