Show simple item record

Influence of aggregate type on the properties of gypsum mortardc.contributor.advisorVimmrová Alena
dc.contributor.authorKrejsová Jitka
dc.date.accessioned2017-04-25T17:35:09Z
dc.date.available2017-04-25T17:35:09Z
dc.date.issued2017-01-06
dc.identifierKOS-695599928605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68033
dc.description.abstractTato práce se zabývá vlivem různých druhů kameniva na fyzikálně-mechanické vlastnosti sádrových malt a ty porovnává s vlastnostmi sádry bez plniva. Zvláštní pozornost je věnována tranzitní zóně na rozhraní sádrové kaše a plniva. Byly zkoušeny čtyři sádrové směsi s různými typy drobného kameniva a jedna sádrová směs bez plniva. Z experimentů vyplývá, že tvar a povrch zrn významně ovlivňují tvar krystalů v tranzitní zóně a v důsledku toho i vlastnosti směsi. Směs s ostrohrannými zrny s drsným povrchem má vyšší pevnost a lepší přídržnost než směsi s oblými zrny. Kamenivo pozitivně ovlivňuje chování sádrové směsi při vysokých teplotách a výsledná cena materiálu je nižší.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the influence of the different types of aggregates on the physical-mechanical properties of the gypsum mortars. Gypsum mortars are compared with the gypsum paste. Special attention is paid to the transition zone between the gypsum paste and aggregate particles. Gypsum mixtures with four aggregate types and gypsum paste without aggregate were tested. Results show that the shape of crystals in transition zone is strongly influenced by the shape and surface of the particles and therefore also the properties of the material are influenced. The mixture with the sharp and rough particles has higher strength and adhesion than the mixtures with round particles. Aggregate have the positive influence on the behaviour of the material at high temperatures and also the final price of the material is lower.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsádra, sádrová malta, drobné kamenivo, tvar zrn, tranzitní zóna, vlastnosti sádrové malty, mechanické vlastnosti, tepelné vlastnosti, vlhkostní vlastnosticze
dc.subjectgypsum, gypsum mortar, fine aggregate, grain shape, transition zone, gypsum mortar properties, mechanical properties, thermal properties, hygric propertieseng
dc.titleVliv druhu kameniva na vlastnosti sádrové maltycze
dc.titleInfluence of aggregate type on the properties of gypsum mortareng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-02-14
dc.contributor.refereeHolčapek Ondřej
theses.degree.disciplineMateriálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra materiálového inženýrství a chemiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record