Show simple item record

Heating and ventilation of protected housing

dc.contributor.advisorKabele Karel
dc.contributor.authorBártl Aleš
dc.date.accessioned2017-04-25T17:32:58Z
dc.date.available2017-04-25T17:32:58Z
dc.date.issued2017-01-08
dc.identifierKOS-695599902905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/67947
dc.description.abstractCílem diplomové práce je navrhnout vytápění a větrání objektu chráněného bydlení za použití obnovitelných zdrojů energie. Vytápění objektu bude zajišťovat geotermální energie pomocí hloubkového vrtu a tepelného čerpadla. Ohřev vody budou primárně zajišťovat fototermické kolektory umístěné na střeše objektu. Při nedostatku slunečního záření bude však pro ohřev vody sloužit i tepelné čerpadlo. Kvalitu vnitřního prostředí bude obstarávat vzduchotechnická rekuperační jednotka. Práce zahrnuje zhotovení dynamického modelu energetického chování objektu, výpočet tepelných ztrát, dimenzaci otopné soustavy a solárních kolektorů. Dále výpočet větracího vzduchu a návrh větrací soustavy.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to design heating and ventilation system for protected housing using renewable energy sources. Geothermal energy from ground borehole and heat pump are used as heating sources. Water heating will be primarily provided by solar collectors situated on the roof. Solar heat pump will also work as a source of DHW heating in case of low solar activity. The quality of indoor environment will be provided by a recuperation ventilation unit. The thesis presents a dynamic model of energy building behaviour, heat loss calculation, heat system and solar collector's design. Calculations of needed fresh air and ventilation system design are also outlined in the thesis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectVytápění,vzduchotechnika,solární kolektory,tepelné čerpadlo,podlahové vytápění,rekuperace,ohřev vodycze
dc.subjectheating,ventilation,solar collectors,heat pump,floor heating,recuperation,DHWeng
dc.titleVytápění a větrání objektu chráněného bydlenícze
dc.titleHeating and ventilation of protected housingeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-02-07
dc.contributor.refereeKřišíková Helena
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record