Show simple item record

Selected methods of measurement of structures in civil and mechanical engineeringdc.contributor.advisorMikš Antonín
dc.contributor.authorŠmejkal Filip
dc.date.accessioned2017-04-25T17:31:39Z
dc.date.available2017-04-25T17:31:39Z
dc.date.issued2015-05-13
dc.identifierKOS-587865004905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/67895
dc.description.abstractV práci jsou představeny principy vybraných kontaktních a bezkontaktních metod měření deformací stavebních a strojních konstrukcí a prvků. Jsou zde uvedeny, případně odvozeny základní matematické vztahy popisující funkci těchto metod a jsou zmíněny také způsoby jejich praktického využití. Na závěr je jedna z nových metod ověřena měřením na modelu prostého nosníku.cze
dc.description.abstractThe thesis presents principals of the selected contact and non-contact methods of deformation measurement of structures in civil and mechanical engineering. There are derived and described basic mathematical equations describing the function of these methods and there are also mentioned some ways of their practical usage. In the end of the thesis one new method is verificated by measuring deflection on the model example of simply supported beam.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdeformace, průhyb, tenzometr, extenzometr, lankový snímač, optovláknový senzor, geometrická nivelace, polární metoda, optický skener, zobrazovací metoda, projekční metoda, chromatický konfokální senzor, reflektometrická metodacze
dc.subjectdeformation, deflection, strain gauge, extensometer, draw-wire sensor, fiber optic sensor, geometric leveling, polar method, optical scanner, digital imaging method, projection method, confocal chromatic sensor, reflectometric methodeng
dc.titleVybrané metody měření deformací stavebních a strojních konstrukcí a prvkůcze
dc.titleSelected methods of measurement of structures in civil and mechanical engineeringeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2015-06-19
dc.contributor.refereeNovák Jiří
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record