Show simple item record

Unmanned Aerial Vehicle in the operation of the IRS and the legislative for their use

dc.contributor.advisorNavrátil Václav
dc.contributor.authorLacinová Markéta
dc.date.accessioned2017-02-28T09:00:32Z
dc.date.available2017-02-28T09:00:32Z
dc.date.issued2016-08-16
dc.identifierKOS-595684117205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/67527
dc.description.abstractBezpilotní létající prostředky (UAV) jsou z hlediska využití v rámci integrovaného záchranného systému poměrně novým fenoménem. Tato práce tak poskytuje ucelený vhled do problematiky a ve své první části obsahuje základní popis těchto prostředků, jejich stručnou historii a dělení do kategorií. Do doby než legislativa dožene rozvoj v oblasti použití UAV je ale mohou složky IZS využívat jen v omezené míře, proto je část práce věnována výčtu jednotlivých složek a popisu výhod, které jim použití UAV přináší, respektive by mohlo přinášet. Dále jsou v textu stručně uvedeny případové studie reálného nasazení UAV v zahraniční a vytvořena modelová situace pro použití UAV Horskou Službou v České republice. Na těchto studiích jsou demonstrovány nedostatky současné legislativy. Po zhodnocení současného stavu je zpracováno několik návrhů změn legislativy pro usnadnění použití UAV bezpečnostními a záchrannými složkami.cze
dc.description.abstractUnmanned Aerial Vehicles (UAVs) are in terms of utilization by the Integrated Rescue System relatively new phenomenon. This work thus provides a comprehensive insight into the issues that have arisen, while in the first part focuses on a basic description of these resources, their brief history and dividing them into categories. Until legislation catches up with developments in the use of UAV's many Emergency Services can use them only sporadically, and only in a limited way or not at all, therefore another aspect of this work is devoted to listing the different units / parts of the Emergency Services that can benefit from the use of UAVs. The author also briefly presented case studies of real UAV deployment abroad and created a model situation for the use of UAVs during Mountain Rescue Service missions in the Czech Republic. In these studies the shortcomings of current legislation are demonstrated. After evaluating how the current UVA situation is handled, the author goes onto provide several proposals for amendments to legislation in order to facilitate the use of UAV by Security and Rescue Forces.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectUAV, dron, letová bezpečnost, integrovaný záchranný systémcze
dc.subjectUAV, drone, flight safety, integrated rescue systemeng
dc.titleBezpilotní létající prostředky při činnosti IZS a legislativní rámec pro jejich použitícze
dc.titleUnmanned Aerial Vehicle in the operation of the IRS and the legislative for their useeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-09-21
dc.contributor.refereeSzabó Zoltán
theses.degree.disciplineCivilní nouzové plánovánícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record