Zobrazit minimální záznam

Specific Care Treatement of Patient in Hypoglycemic Coma

dc.contributor.advisorLidická Lucie
dc.contributor.authorVeverová Kristýna
dc.date.accessioned2017-02-28T08:58:08Z
dc.date.available2017-02-28T08:58:08Z
dc.date.issued2016-05-18
dc.identifierKOS-587864721605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/67435
dc.description.abstractBakalářská práce popisuje problematiku a komplikace Diabetes Mellitus. V teoretické části se zabývá anatomií a fyziologií slinivky břišní. Dále pak etiologií, klasifikací, klinickými příznaky a léčebnými postupy tohoto onemocnění. V závěru teoretické části je dbán důraz na akutní komplikace. Praktická část obsahuje hodnocení dvou vybraných pacientů z pohledu modelu Funkčního zdraví Marjory Gordonové, který se zabývá uspokojováním potřeb nemocného. Nedílnou součástí praktické části je stanovení ošetřovatelských diagnóz.cze
dc.description.abstractThis Bachelor?s thesis describes the problems and complications of diabetes mellitus. In the theoretical part, it focuses on the anatomy and physiology of the pancreas. Further, it discusses the etiology, classification, clinical symptoms and treatments of this disease. In the end of the theoretical part, special emphasis is laid on acute complications. The practical part contains an evaluation of two selected patients using the Marjory Gordon?s Functional Health Pattern Model, which addresses the satisfaction of the patient?s needs. Determination of the nursing diagnoses is an integral part of the practical section.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectDiabetes mellitus, glykémie, selfmonitoring, inzulín, perorální antidiabetika, komplikacecze
dc.subjectDiabetes mellitus, blood glucose, self-monitoring, insulin, oral antidiabetic drugs, complicationseng
dc.titleSpecifika ošetřovatelské péče o pacienta v hypoglykemickém kómatucze
dc.titleSpecific Care Treatement of Patient in Hypoglycemic Comaeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-10
dc.contributor.refereeAdámková Věra
theses.degree.disciplineZdravotnický záchranářcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam