Show simple item record

Marketing Project of the Cultural Event

dc.contributor.advisorKavan Michal
dc.contributor.authorToť Tomáš
dc.date.accessioned2016-10-17T09:42:50Z
dc.date.available2016-10-17T09:42:50Z
dc.date.issued2016-05-04
dc.identifierKOS-763431762105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66578
dc.description.abstractTato práce řeší pořádání koncertu jako komplexní projekt. Cílem této práce je vytvořit projekt, který bude uskutečněn v roce 2016. Proto se zaměřím na veškeré potřebné položky pro uspořádání, jako jsou hlavní aktéři, místo, technické vybavení, personální zajištění, propagace a kalkulace nákladů. Některá data byla poskytnuta zadavatelem projektu, ostatní byla zjištěna osobně. Veškeré praktické informace pochází z osobní zkušenosti. Pomocí bodu zvratu jsem zjistil minimální počty potřebných prodaných lístků na pokrytí nákladů. Vymodelováním výnosových variant jsem načrtl možné výnosové scénáře. Výsledkem této práce je tedy přesné číselné stanovení nákladů a výnosů. Přínosem této práce je možnost jejího univerzálního využití, po dosazení vlastních dat, pro další pořádání kulturních událostí.cze
dc.description.abstractThe subject of this thesis is to plan and organize a musical event in a way of a complex project. The aim is to compose a project which will take place in 2016. I will therefore focus on the main pillars of the event such as actors, place of the event, technical equipment, security and personnel and facilities and lastly, promotion and initial costs. Some of the data was provided by the project leader, the rest was a subject of my personal research. The general knowledge comes from a personal experience. I have analyzed the amount of tickets that need to be sold in order to fully cover the project expenses. To calculate the potential revenues I have drafted a couple of scenarios. The outcome of this work is to lay down a breakdown of expenditures and revenues of this project. This thesis can be used as a contribution to every general project after retrieving the essential data that aims to be related to a cultural event.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectudálost, marketing, marketingový mix, koncert, propagacecze
dc.subjectevent, marketing, marketing mix, concert, promotioneng
dc.titleMarketingový projekt kulturní událosticze
dc.titleMarketing Project of the Cultural Eventeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-14
dc.contributor.refereeJoudalová Barbora
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record