Show simple item record

Process optimization in securing short-term work assingnments for company Sinch, s. r. o.

dc.contributor.advisorKaiser Jiří
dc.contributor.authorJaroš Petr
dc.date.accessioned2016-10-17T09:42:31Z
dc.date.available2016-10-17T09:42:31Z
dc.date.issued2016-08-25
dc.identifierKOS-593779810805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66565
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou a následnou optimalizací klíčového procesu zajištění krátkodobé pracovní síly firmy Sinch, s.r.o. s ohledem na ekonomickou přínosnost a požadavky na interní informační systém. V teoretické části práce jsou vymezeny pojmy procesu, procesního řízení, UML a BPMN modelování a hodnocení investic. Praktická část se pak zabývá vlastním popisem stávajícího procesu, jeho analýzou a následným návrhem optimalizace s rozborem jednotlivých nákladů na informační systém. V samotném závěru práce je návrh optimalizace zhodnocen pomocí metod dynamického hodnocení investic.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis analyses and optimises a key process to ensure short-term workforce of the company Sinch, s.r.o with regard to the economic utility and requirements on internal information system. The theoretical part defines terms as process, process management, UML, BPMN modelling and investment evaluation. The practical part deals with current key process description, its analysis and consequent optimisation regarding costs breakdown to information system. At the very end of the thesis optimisation design is assessed using methods of dynamic investment evaluation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectpodnikové procesy, optimalizace procesů, procesní přístup, UML, BPMN, hodnocení investic, čistá současná hodnotacze
dc.subjectbusiness process, process optimisation, process management, UML, BPMN, investment evaluation, net present valueeng
dc.titleOptimalizace procesu krátkodobého zajištění pracovní síly firmy Sinch, s. r. o.cze
dc.titleProcess optimization in securing short-term work assingnments for company Sinch, s. r. o.eng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-09-20
dc.contributor.refereePešek Jan
theses.degree.disciplinePodnikání a management v průmyslucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmePodnikání a komerční inženýrství v průmyslucze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record